Skip to content

Miljø- og klimarådgiver til Modum kommune

  • by

Vi har ledig en 100 prosent fast stilling som miljø- og klimarådgiver. Som rådgiver innenfor miljø og klima blir du en viktig medspiller for å realisere Modum kommunes tiltak innenfor dette området. Du må være en pådriver for å iverksette og realisere Modum kommunes klimamålsettinger. Du blir ansvarlig for kommunens klima- og miljørapportering.

Den rette kandidaten får gode muligheter til å påvirke sin egen stilling og sette sitt preg på en viktig del av bærekraftarbeidet i kommunen.

Avdeling for areal, landbruk og miljø (ALM) i Modum kommune består av 14 ansatte fordelt på flere fagområder: byggesak, arealplan, oppmåling, miljø og landbruk. Avdelingen har hovedbase på rådhuset i Vikersund.

Arbeidsoppgaver
– Oppfølging av målsettinger innen i klima og miljø i kommuneplanen
– Følge opp tiltak fra klima- og energiplanen
– Bidra til miljøvennlig utvikling av Modum-samfunnet
– Lede egne prosjekter og følge opp prosjekter med konsulenter
– Koordinere arbeidet med klima og energi i kommunalområdet
– Bidra med kompetanse til organisasjonen innen klima og miljø, og gjerne innen bærekraft og miljøoppfølging av byggeprosesser
– Oppfølging av publikumshenvendelser og ivareta medvirkning og kommunikasjon innenfor klima- og miljøarbeid
– Oppfølging og behandling av forurensningssaker
– Følge opp forsøplingssaker
– Oppfølging av vanndirektivet
– Andre oppgaver kan også bli aktuelle for denne stillingen

Kvalifikasjoner
– Minimum 3-årig høgskole eller universitetsutdannelse innen naturvitenskaplige fag, tekniske fag eller fysisk planlegging
– Erfaring fra klimabudsjettering, klimagassregnskap og klimagassberegninger
– Erfaring med livsløpsanalyser og sirkulærøkonomi
– Gode skriftlige- og muntlige kommunikasjonsegenskaper

Annet
– Krav om førerkort klasse B

Personlige egenskaper
Du må like å samarbeide med mennesker med mye fagkompetanse på andre områder, og drive innovasjonsprosesser sammen med dem. Vi tror også den rette personen er analytisk, strukturert og løsningsorientert.

Vi tilbyr
– Utfordrende og spennende oppgaver i et bredt fagmiljø
– Et godt arbeidsmiljø
– Fleksibel arbeidstid
– Lønn og tiltredelse etter avtale

Pensjon i KLP
I denne stillingen vil du få en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. Med pensjonsrett i KLP får du medlemspris og gunstige betingelser på en rekke bank, forsikring og spareprodukter. Kort fortalt om offentlig tjenestepensjon kan du lese her. Se mer informasjon om fordelene dine som ansatt i Modum kommune med pensjon i KLP her.

Offentlig søkerliste
Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Hvis begrunnelsen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søkere som ikke oppgir begrunnelse vil bli oppført på offentlig søkerliste.

Kontakt:
Reidar Jakobsen – avdelingsleder areal, landbruk og miljø
Mob: +47 32778582
E-post: reja@modum.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 04.02.2024

Vår oppgave er å levere best mulig tjenester til alle våre vel 14.000 flotte innbyggere. Det ønsker vi å gjøre med engasjement, smil og profesjonalitet, og med muligheter for nyskapende og romslig jobbutøvelse. På den måten vil slagordet vårt «Modum – skaper ny energi» smitte til både deg og alle de vi betjener. I Modum bor du tett på flott natur, samtidig som du har kort vei til flere byer. Det yrer av fritidstilbud og engasjerte mennesker i kommunen vår. Er du kvalifisert, engasjert og motivert håper vi du søker på stillingen du ønsker deg – uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Velkommen som arbeidssøker! Se vår tilgjengelighetserklæring her: https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/b2206030-c4fc-4b1e-bf8c-ac8307ef413d