Skip to content

Avdelingsleder i vikariat i ett år, Hof hjemmesykepleie og nattjenesten – Holmestrand kommune

 • by

Vi søker avdelingsleder i vikariat i ett år, Hof hjemmesykepleie og nattjenesten

Vi er på jakt etter en innovativ og beslutningsdyktig leder som viser vei! Er det deg?

Vi søker etter deg som vil være med på å videreutvikle fremtidens kommunale helse- og omsorgstjenester i samskaping med brukere og faglig dyktige medarbeidere. Vi kan tilby en spennende og inspirerende lederstilling ved en av kommunens hjemmetjeneste avdelinger.

Ett års vikariat som avdelingsleder for Hof hjemmesykepleie og natttjenesten fra 01.04.2024.

Virksomhet hjemmebaserte tjenester består av om lag 180 årsverk fordelt på fire hjemmesykepleie avdelinger, omsorgsboliger, natt-tjeneste og praktisk bistand. Målsetningen for virksomheten er å legge til rette for at innbyggerne kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Avdelingsleder rapporterer til virksomhetsleder og inngår i ledergruppen til virksomheten.  

Virksomheten benytter fagsystemene Cosdoc , compilo, visma, websak, spider og Gat.

Kommunens helse- og omsorgstjenester er i endring. Ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi og velferdsteknologi vil bli tatt i bruk i tjenestene i langt større grad enn i dag. Holmestrand kommuner har ambisjon om å legge til rette for digitalisering og er i gang med bred implementering av ulike typer velferdsteknologi, der hjemmetjenesten har et stort delansvar.

Viktigste arbeidsoppgaver
 • Avdelingsleder har personal-, økonomi- og fagansvar dvs. ansvar for å lede og utvikle egen avdeling
 • Drifte avdelingen i henhold til budsjett
 • Sikre god faglig kvalitet på tjenestene
 • Informasjonsansvar
 • Planlegge og tilrettelegge for videreutvikling av våre tjenester
 • Pådriver i innovative prosjekter
 • Bygge felles kultur som sikrer likeverdige tjenester
 • Motivere til læring og fornyelse
 • Se potensialet i den enkelte ansatte, og jobbe aktivt med medarbeiderutvikling og mestringsorientert ledelse.

Vi er inne i en tid med endringer. Det kan innebære endringer i ansvarsområde. Noe helgearbeid vil kunne inngå i stillingen.

Krav til kvalifikasjoner
 • Minimum 3-årig relevant helsefaglig utdanning fra høyskole eller universitet.  
 • Videreutdanning innen ledelse/administrasjon er ønskelig.  
 • Erfaring fra personalledelse er ønskelig.
 • Erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid er ønskelig.
 • God digital kompetanse.
 • Førerkort 
Personlige egenskaper
 • Du er nytenkende og viser vei
 • Du er tydelig, strukturert, beslutningsdyktig og har god gjennomføringsevne
 • Du har gode kommunikasjons- og samhandlingsevner
 • Du har forståelse for økonomi og rammebetingelser
 • Du har gode strategiske og analytiske egenskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende 100% vikariat stilling som avdelingsleder innenfor et fagfelt med stor samfunnsbetydning og stor offentlig interesse.
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige medarbeidere og kolleger.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Lønn i henhold til avtale. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. offentleglova.  Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

Kontaktperson:
Virksomhetsleder – Gunn-Sofia Gundmundsdottir
Mob: 90113939
E-post: gunn-sofia.gudmundsdottir@holmestrand.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 04.02.2024

Holmestrand kommune har ca. 26 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover. Holmestrand kommune er en næringsoffensiv kommune og i sterk vekst med økende innbyggertall. Holmestrand kommune er porten til Vestfold, og er et attraktivt sted å bo, besøke og drive næringsvirksomhet.