Skip to content

Fastlegehjemmel med etableringstilskudd – Kristiansund kommune

  • by

Ledig fastlegehjemmel ved Sentrum legesenter med tiltredelse i 2024.

Sentrum legesenter er lokalisert sentralt i Kristiansund sentrum med kort vei til offentlige kommunikasjoner. Legesenteret holder til i lyse og trivelige lokaler og har god tilgang for funksjonshemmede. Legesenteret er godt utstyrt med eget laboratorium og oppdatert datasystem. Legesenteret er veldrevet og har ordnede økonomiske forhold, godt arbeidsmiljø, samt godt miljø for læring og veiledning. I tillegg til utlyst hjemmel er det 5 allmennleger og 1 privatpraktiserende gynekolog ved legesenteret. Det er 5 ansatte hjelpepersonell (helsesekretær, hjelpepleier).

Listestørrelsen på den ledige hjemmelen er p. t på 1 000 pasienter, men kan endres ved behov.

Kommunen vil i sine vurderinger vektlegge tildeling av hjemmel til lege som vil være med å ta et kollektivt ansvar for å videreutvikle den totale legetjenesten i Kristiansund kommune med vekt på høy kvalitet i pasientbehandling og tilfredse leger, samt ha motivasjon og interesse for drift av legesenteret.

Kommunale legeoppgaver

For tiden er stillingen ikke tillagt offentlig legearbeid, men det vil kunne bli stilt krav om inntil 7,5 timers offentlig legearbeid per uke. Da behovet for kommunale legeoppgaver endres over tid, stilles det krav om fleksibilitet ut fra kommunens skiftende behov. Det stilles krav om deltakelse i det interkommunale legevaktsamarbeidet som dekker kommunene Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Kristiansund. Legevakten er lokalisert på Løkkemyra. 

Kvalifikasjonskrav
  • norsk autorisasjon som lege med gjennomført turnustjeneste, LIS1 eller tilsvarende
  • søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering etter egen avtale med kommunen
  • god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Legekontorets preferanser til personlig egnethet vil bli vektlagt, herunder:

  • gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
  • god arbeidskapasitet og fleksibilitet
Vi tilbyr
  • etableringstilskudd
  • ALIS-avtale
Øvrige vilkår

For den del av den kommunale bistillingen skjer ansettelse etter kommunalt avtaleverk og på vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Det tas forbehold om endring av kommunalt tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte.

Søknad

Søknad må sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.
Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/etnisk bakgrunn.
Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Kontaktperson:
Gunn Anita Gjøvik – Enhetsleder
Mob: +47 92 48 51 33
E-post: gunn.anita.gjovik@kristiansund.kommune.no

 Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 12.02.2024

Om arbeidsgiveren

Ytterst mot storhavet ligger sjarmerende Kristiansund. En moderne by der bybildet farges av et rikt kulturliv, nye næringer og ramsalt historie. Kristiansund har 25.000 trivelige innbyggere og en urban bykjerne. Her er det råere og friskere, men samtidig varmere mellom mennesker. Vi har aktive og inkluderende sports- og musikkmiljøer, internasjonal fotofestival og en myriade av andre aktiviteter. Fantastisk natur både til sjøs og til fjells gir muligheter for et aktivt og variert friluftsliv. Kommunen har utviklingsorienterte skoler og barnehager med nasjonale topplasseringer, flotte idretts- og friluftslivsanlegg samt et spennende, engasjerende og relevant næringsliv. Med fly er du på Gardermoen i løpet av 45 minutter, og i Trondheim på 3,5 time med hurtigbåt.