Skip to content

Barnehagelærer – Smøla barnehage, Smøla kommune

  • by

Kort om stillingen

Enhet Smøla barnehage har fire barnehager plassert på hhv Veiholmen, Dyrnes, Innsmøla og Nordsmøla. Kommunen planlegger oppgradering/nye barnehagebygg som vil gi ansatte og barn tidsriktige gode lokaler. 
Smøla kommune har ledige faste stillinger som barnehagelærer, og søker etter en engasjert og dyktig barnehagelærer som vil bli en del av vårt team rundt barnehagebarna. Stillingene er fullstillinger. Søkere som av ulike årsaker ikke kan jobbe fulltid bes beskrive det i søknaden.
Studenter er også velkommen til å søke. Kommunen kan inngå avtale om støtte under utdanning og jobb når utdanningen er fullført. 

Kompetansekrav

  • Godkjent utdanning som barnehagelærer. 
  • Relevant arbeidserfaring
  • Personlig egnethet og gode samarbeidsegenskaper

Det forutsettes at søker behersker godt norsk både skriftlig og muntlig.
Ansatte som tilsettes i barnehage må framvise politiattest ved ansettelse

Vi tilbyr

  • Spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale ved ansettelse
  • Rekrutteringstilskudd for nye ansatte kr. 25.000,- ved oppstart og kr. 25.000,- etter et års ansettelse. 2 års bindingstid
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Kontaktpersoner:
Laila Hopshaug mob: 47447898
Tove N Rokstad mob: +47 93014960

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 30.04.2024

Øykommunen Smøla med sine 2150 innbyggere ligger mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya har en flott skjærgård og kystnatur og et variert kulturliv som gir gode muligheter for en aktiv fritid. Smøla har et variert næringsliv bestående bl.a av havbruk, landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og energiproduksjon (vindkraft). Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca 250 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass. Det er et godt samarbeid med nabokommuner på en del tjenesteområder.