Skip to content

Økonomicontroller Samfunnsutvikling – Målselv kommune

 • by

Målselv kommune med 6800 innbyggere og nærhet til folk og landskap, ligger sentralt i Troms fylke, og gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har et rikt og fasinerende dyreliv, økosystemer og naturmangfold med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskoletilbud i kommunen.
I tillegg til byen Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, skogbruk, næring og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet!

Ved Samfunnsutvikling er det ledig fast stilling i 100% som økonomicontroller. Det er særskilt oppfølging av selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, septik, feiing, byggesak, plan, oppmåling, eierseksjonering men også oppfølging av Næring, landbruk, skogbruk bygg og eiendom. Vi søker etter en person som har øye for detaljer samtidig som du evner å se helheten. Du vil få være med å videreutvikle kommunen gjennom bruk av nye digitale løsninger, kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser og ressursoptimalisering med sirkulærøkonomi. Du liker å ha samarbeide med andre mennesker, og har en tydelig og god formidlingsevne.

Det er et godt miljø med mye høy kompetanse i kommunen, og det legges til rette for kompetanseheving for  medarbeidere som liker å lære. Aktuelle kandidater tilbys deltakelse i trainee-programmet til Trainee Senja.  

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver innen budsjett, økonomisk analyse, regnskap og oppfølging/rapportering
 • Oppfølging av kommunens selvkostregnskap og budsjettering av dette
 • Utvikling av kommunens økonomiske styringssystemer
 • Løpende analyse, støtte og råd til ledergruppe og rådgivere
 • Stillingen vil innebære nært samarbeid med kommunalssjef Samfunnsutvikling samt kommunens økonomiavdeling

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning på minst bachelornivå innen økonomi/administrasjon
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid innen økonomi, men nyutdannede oppfordres også til å søke
 • Du er løsningsorientert og nytenkende, med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Det kreves god IKT-kompetanse. Erfaring med fagsystemer, arbeid med kommunale avgifter og annen saksbehandling i offentlig sektor er ønskelig

Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Du har interesse for fagområdet, liker å jobbe helhetlig og strukturert
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du er løsningsorientert, liker å lære, med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode pedagogiske evner vil også kunne bli vektlagt

Vi kan tilby:

 • Lønn etter avtale
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift

Tilsettingsvilkår:

Lønn i h.h.t. avtale. God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid.

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål. 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Klikk deg inn på Bolyst Målselv for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv.

Klikk deg inn på Midt-Troms brosjyren, for å få mer informasjon om arbeidsmuligheter, offentlige tjenester, fritid, samfunn, utdanning og næringsliv i Midt-Troms regionen.

Målselv Kommune Bolyst from M

Kontaktperson for stillingen :
Liv-Hege Seglsten +47 917 73 360 liv-hege.seglsten@malselv.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 25.02.2024

Målselv kommune (i underkant av 6800 innbyggere) ligger sentralt i Troms og Finnmark fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har vakker natur med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskoletilbud i kommunen.
I tillegg til byen Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet!