Skip to content

Plansjef til Øvre Eiker kommune

 • by

Seksjon kultur og samfunnsutvikling søker deg som brenner for et attraktivt og levende lokalsamfunn, og som blir motivert av konkrete resultater av jobben du gjør. Du får lede dedikerte og dyktige medarbeidere og får samarbeide tverrfaglig med mange ulike aktører.

Øvre Eiker kommune er en vekstkommune, og en del av bo- og arbeidsmarkedet i Drammensregionen. Kommunen har sterke grendemiljø og by og tettsteder under utvikling. Vår nye plansjef får en nøkkelrolle i plan- og samfunnsutvikling. Du får ansvar for tjenestens «fag, folk og penger», og oppdrag både knyttet til overordnet planlegging og regulering.

Du blir en sentral samarbeidspartner for andre tjenester og fagfolk, innbyggere, næringsliv, utbyggere, folkevalgte og andre myndigheter. Stillingen rapporterer til kommunalsjef for Seksjon kultur og samfunnsutvikling, og blir en del av kommunalsjefens ledergruppe.

Arbeidsplassen er på rådhuset i Hokksund, med kort vei til jernbane som bringer deg til Drammen på 16 minutter og Oslo på ca. 45 minutter.

Det er mange utdanninger som kan være relevante, og vi vil gjerne at du selv begrunner hvorfor og hvordan din utdanning er relevant.

Arbeidsoppgaver
 • Lede og utvikle personalgruppen og tjenesten, som i tillegg til leder har fem årsverk
 • Disponere tjenestens ressurser og fordele oppgaver
 • Produksjon og saksbehandling 
 • Delta på felles aktiviteter og strategisk arbeid i seksjonen, som felles ledergruppemøter
 • Delta på møter for folkevalgte og bidra i forberedelser og etterarbeid
 • Administrative oppgaver, som budsjett- og regnskapsoppfølging
 • Forberede og ferdigstille saker til politisk behandling

Samfunnskontakt og noe aktivitet utenfor rådhuset må påregnes, også på kveldstid.

Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå, men bachelorutdanning kombinert med relevant erfaring kan kompensere for manglende masterutdanning
 • Ledererfaring vil være en fordel 
 • God forståelse for hva det vil si å jobbe i en offentlig virksomhet, med innsikt i hva som kjennetegner og gjelder for politisk styrte organisasjoner
 • God kjennskap til plan- og bygningsloven, samt planfaglig kompetanse
 • Erfaring med budsjett og regnskap, eller andre kvalifikasjoner som gjør deg i stand til å håndtere dette
 • Svært god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God og relevant digital forståelse
Personlige egenskaper
 • Evne til å ta selvstendig initiativ
 • Gjennomføringsevne
 • Evne til å samspille og utfordre, både internt og eksternt
 • Evne til å lete etter de gode løsningene, og balansere målkonflikter
 • Bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Hyggelige kollegaer i et raust og inkluderende arbeidsmiljø
 • Velferdsforening
Kontaktinformasjon

Susanne Vist, konstituert kommunedirektør, +47 48268805, susannetherese.vist@ovre-eiker.kommune.no
Vegard Knutsen, konstituert kommunalsjef , +47 91387810, vegard.knutsen@ovre-eiker.kommune.no

Arbeidssted

Stasjonsgata 24
3300 Hokksund

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Øvre Eiker kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 10.03.2024

Søk stillingen her!

Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos de ansatte. Øvre Eiker er i utvikling på mange områder, og hos oss jobber folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte og innbyggere tett sammen for å løse utfordringer og se nye muligheter.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Øvre Eiker kommune har 20.000 innbyggere og er en virksomhet  med ca 1.200 ansatte. Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker.

Øvre Eiker kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere blir informert og får muligheten til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring.

Følg oss gjerne i sosiale medier! 

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i portalen.

NB! Øvre Eiker kommune ber aldri om din BankID-informasjon i søknadsprosessen. Blir du bedt om dette, kan det være forsøk på svindel.