Skip to content

Fagleder/mellomleder til Hokksund ungdomsskole – Øvre Eiker kommune

 • by

Fagleder/mellomleder 

Hokksund ungdomsskole søker en engasjert fagleder som ønsker å være en aktiv bidragsyter i elevens sosiale og faglige utvikling sammen med resten av de ansatte. Vi trenger deg som vil legge til rette for læring for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Vi vil ha deg som ser på det å jobbe med ungdom som ett av de viktigste samfunnsoppdrag vi kan ha.

Fagleder/mellomleder har en viktig lederfunksjon ved skolen og inngår i ledergruppen som består av rektor og to fagledere/mellomledere. Du må være faglig oppdatert og gjennom ditt engasjement og samarbeidsevner møter du elever, foresatte og ansatte på en positiv og inkluderende måte.

Skolen ligger sentralt i Hokksund sentrum i et moderne bygg fra 2012. Skolen har i dag ca. 350 elever og 40 ansatte. Skolen er en av åtte grunnskoler i Øvre Eiker kommune. Skolene samarbeider med noen andre kommuner om utviklingsarbeidet ALLE MED. Hovedmålsettingen i dette arbeidet er en systematisk utvikling av inkluderende læringsmiljøer, hvor alle elever opplever trivsel og mestring. Alle elever skal ha sin plass og føle tilhørighet til skolen.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til at skolen når sine mål og gjennomfører egne og sentrale planer
 • Fortsette med å utvikle det profesjonelle læringsfellesskapet
 • Organisere og tilrettelegge den daglige driften ved skolen
 • Faglig/pedagogisk ledelse sammen med skolens lederteam
 • Være en tydelig leder i arbeidet med elevens læring, motivasjon og trivsel.

Kvalifikasjoner

 • Relevant pedagogisk utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • Ønskelig med lederutdanning og ledererfaring fra oppvekstsektoren
 • Ønskelig med erfaring og kompetanse innenfor pedagogisk utviklingsarbeid
 • Relevant digital kompetanse

Stillingen krever godkjent politiattest.

Personlige egenskaper

 • Lagspiller som engasjerer, motiverer og inspirerer
 • Tydelig, målrettet og utviklingsorientert
 • God på relasjoner, både overfor elever og ansatte
 • God på analytisk og strategisk arbeid
 • Opptatt av, og jobber aktivt for å utvikle elevens muligheter, både faglig og sosialt 
 • Ønsker å utvikle egen læring og utvikling

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Svært gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Hyggelige kollegaer i et utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • Velferdsforening

Kontaktperson:
Håkon Koss – Rektor
Mobil: 928 04 343
E-post: Hakon.Koss@ovre-eiker.kommune.no

Søk stillingen her!

Søknadsfrist: 11.02.2024

Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos de ansatte. Øvre Eiker er i utvikling på mange områder, og hos oss jobber folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte og innbyggere tett sammen for å løse utfordringer og se nye muligheter.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.
Øvre Eiker kommune har 20.000 innbyggere og er en virksomhet  med ca 1.200 ansatte. Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker.

Øvre Eiker kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere blir informert og får muligheten til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring.

Følg oss gjerne i sosiale medier! 

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i portalen.

NB! Øvre Eiker kommune ber aldri om din BankID-informasjon i søknadsprosessen.
Blir du bedt om dette, kan det være forsøk på svindel.