Skip to content

Undervisningsstillinger – elektrofag – Kuben videregående skole

 • by

Kuben videregående skole er Osloskolens største videregående skole med drøyt 1600 elever og nær 300 ansatte. Skolen er en del av Kuben yrkesarena. Vår visjon er at Kuben skal utdanne morgendagens beste fagarbeidere og sikre at elevene fullfører og består med bred kompetanse for arbeidsliv og videre studier. Vi skal være en spydspiss innen skoleutvikling og faglig samarbeid med næringslivet. 

Les mer om Kuben her og følg oss på Facebook

Avdeling for elektro og datateknologi ved Kuben videregående skole søker fagpersoner i inntil 200% fast undervisningsstilling med kompetanse innenfor utdanningsprogrammene automasjon, elenergi og ekom

Søkere med fagbrev  og noen år med praksis fra elektrikerfaget eller automasjonsfaget er spesielt aktuelle for stillingene.  

Vi leter etter personer som har en sterk interesse i hvordan elektrisitet brukes som energi og som infrastruktur for kommunikasjon i det moderne samfunnet. Kuben søker etter en fagperson som er opptatt av hvordan eksisterende energiforsyning, -forbruk og -behov preger hverdagen til individet og samfunnet og hvordan den teknologiske utviklingen vil prege fremtidens bruk av elektrisitet. Du ønsker å skape en trygg, aktiv læringsarena for at fremtidens elektrofagarbeidere også deler dette engasjementet sammen med resten av lærerteamet i Vg2 elenergi og ekom.

Elektroavdelingen på Kuben tilbyr opplæring innen et bredt spekter av elektrofagene og består av Vg1 elektro og datateknologi, Vg2 og Vg3 datateknologi og elektronikk, Vg2 og Vg3 automatisering, Vg2 elenergi og ekom, Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk. Med robotikklinja tilbyr Kuben et treårig tilbud innen robotikk med studiespesialisering. Kuben er blant de mest søkte skolene innen yrkesfagene og elevene på elektroavdelingen kommer fra hele Oslo by.

Hos oss vil du finne et stort og godt faglig arbeidsmiljø. Vi tilbyr også moderne undervisningslokaler og utstyr samt treningsmuligheter.

Riktig kandidat har relevant og oppdatert erfaring fra yrkes- eller næringsliv. Ved manglende godkjent pedagogisk kompetanse er det mulighet for ansettelse på vilkår med forbehold om fullført pedagogisk utdanning innen 3 -4 år.

Tiltredelse snarest eller etter avtale.
Lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i lov- og avtaleverk. Medlemskap i Statens Pensjonskasse. Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.

Arbeidsoppgaver
 • Undervisning og elevoppfølging
  • Bidra til at elevene planlegger og utfører arbeid på elektrisk og elektroniske anlegg, installasjon, utstyr og maskiner
  • Bidra til at elevene utvikler kompetanse innenfor produksjon, overføring, fordeling og bruk av elektrisk energi
  • Bidra til at elevene utvikler kritisk tenkning som forbereder dem på å ta ansvarlig og etiske valg i yrkesutøvelsen med hensyn til ressursnyttelse og bærekraftig utvikling
 • Kvalitetssikring av elevenes praksisopplæring gjennom kontakt med bedrifter og næringsliv
 • Faglig teamsamarbeid og utviklingsarbeid for å tilpasse undervisningen med den teknologiske utviklingen og fremtidens arbeidsmarked
Kvalifikasjoner
 • Relevant fagbrev, fagskole- eller høyere utdanning innen elektrofagene
 • Oppdatert og relevant kompetanse innen elektrofagene innen flere av følgende områder:
  • Praktisk erfaring med å planlegge og utføre arbeid på elektriske og elektroniske anlegg og installasjoner
  • Eksisterende bransjenormer og regelverk
  • Eksisterende og moderne styringssystemer
  • Eksisterende og moderne kommunikasjonsnett
  • Konfigurering og utvikling av elektriske og elektroniske løsninger
 • Godkjent undervisningskompetanse. Ved manglende godkjent pedagogisk kompetanse er det mulighet for ansettelse på vilkår med forbehold om fullført pedagogisk utdannelse innen 3 år.
Personlige egenskaper
 • Du er utviklings- og samarbeidsorientert
 • Du har en praksisorientert tilnærming til elenergi og ekom
 • Du har høye ambisjoner på vegne av elevene
 • Du har god formidlingsevne og vurderingskompetanse
 • Du er en ryddig og tydelig leder i undervisningen
 • Du er engasjerende og fleksibel
 • Du vil og kan bygge gode relasjoner til elevene, kolleger og næringslivet
 • Du bruker IKT og web aktivt i opplæringen
 • Du er positiv og løsningsorientert i møte med små og store utfordringer
 • Du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk som arbeidsspråk
 • Personlig egnethet vektlegges
Kontaktinformasjon

Andor Tellefsen, Avdelingsleder, 48215499, andor.tellefsen@osloskolen.no

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommune

Referansenr.: 4761086433
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 22.02.2024

Søk stillingene her!

Kuben videregående skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten

https://kuben.vgs.no/

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.

Les mer om Osloskolen på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/