Skip to content

Næringsdrivende fastlege søkes til Sentrum legekontor – Lillehammer kommune

 • by

Vil du jobbe som næringsdrivende fastlege? Vi søker ny kollega til hyggelig legekontor sentralt i Lillehammer. Sentrum legekontor ligger midt i Lillehammer, like ved jernbane og busstasjon. Legekontoret er et 3-legesenter der to er næringsdrivende og en er kommunal. Vi bruker Webmed som journalsystem med nye PC-er på alle kontorer med mulighet for videokonsultasjoner. Laboratoriet er moderne og godt utstyrt med EKG, spirometri, 24-timers BT, celleteller, utstyr til kryo-behandling, el. kaut., små-kirurgi m.m.

Legesenteret har lave felleskostnader. Listen på 1100 pasienter er veldrevet med mulighet for god inntjening. Som næringsdrivende fastlege får du i tillegg til basistilskudd, et forsterket basistilskudd fra Lillehammer kommune ut fra listestørrelse. Kommunen har også sykefraværsordning på inntil 10 dager som dekkes med 60 % praksiskompensasjon.

Vi har to meget dyktige helsesekretærer på fulltid.

Innad på kontoret har vi kollegial fraværsdekning i ferie og ved annet fravær.

Lillehammer kommune er godkjent som utdanningsvirksomhet for spesialisering i allmennmedisin, og tilbyr et spesialiseringsløp i tråd med nasjonale krav. ALIS vil få veiledning av veileder på legesenteret. Hele ALIS forløpet kan tilbys i kommunen. Kurs blir dekket av kommunen.

Det er pliktig deltakelse i legevakt. Lillehammer er vertskommune for den interkommunale legevakten med et nedslagsfelt på ca 70 000 innbyggere. Dagberedskap dekkes av kommunalt ansatte fastleger, unntatt noe fordeling i skoleferier. 

Lillehammer kommune jobber med prosjektet Bo trygt hjemme, med integrerte tjenester. Det er i første fase etablert legevaktsbil og trygghetspatrulje. Vi er i oppstarten av å utvikle samarbeid med sykehuset og prehospitale tjenester, og vil jobbe for sømløse overganger mellom tjenestene. Målet er integrerte helsetjenester for innbyggerne våre. 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver og ansvar i tråd med lover, forskrifter og avtaleverk reguleres i kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen.
 • Deltakelse i Lillehammer interkommunale legevakt. Vaktbelastning med min 1-3 vakter pr måned.
 • Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær.
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin eller ALIS.
 • Norsk autorisasjon med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt 
 • Behersker norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse. 
Personlige egenskaper
 • Vi søker en positiv og fleksibel kollega som kan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Faglig engasjement og dyktighet vil bli vektlagt.
 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst.  
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.
Vi tilbyr
 • ALIS avtale med Lillehammer kommune. Kommunen legger til rette for videre spesialiseringsløp med veileder og mulighet for institusjonsplass.
 • Faglig fellesskap og hyggelige kolleger.
 • Dyktige helsesekretærer.
 • Forsterket basistilskudd
 • Inntil 10 dagers sykefravær med 60 % praksiskompensasjon
Kontaktinformasjon

Miriam Tvedt, Tjenesteleder legehelsetjenester Lillehammer, +4791705889, miriam.tvedt@lillehammer.kommune.no

Arbeidssted

Kirkegata 55
2609 LILLEHAMMER

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lillehammer kommune

Referansenr.: 4761429394
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 20.02.2024

Søk her!

Lillehammer kommune

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn.  Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i  Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter,  trykk her