Skip to content

Leder HR fellestjeneste – Lillestrøm kommune

 • by

Vil du være med å videreutvikle Lillestrøm kommune?

Alle stabsfunksjonene i kommunen gjennomgår for tiden en omstillingsprosess. Ny overordnet organisering av HR seksjonen innebærer et mer tydelig skille mellom personaladministrative oppgaver i HR fellestjeneste og mer strategisk-/utviklingsorienterte oppgaver direkte under HR sjef.

Som leder av HR fellestjeneste vil du være sentral i å videreutvikle kommunens personaladministrative funksjon og støtte ledere og tillitsvalgte. HR fellestjeneste skal arbeide aktivt for å gjøre Lillestrøm kommune fremtidsrettet gjennom effektivisering av arbeidsprosesser innen det personaladministrative arbeidet. Et ansvar for veiledning i spørsmål i henhold til lov- og avtaleverk og personaladministrativ støtte i rekrutteringsprosesser tilligger også HR fellestjeneste. Andre oppgaver innenfor HR-området/HR seksjonens ansvarsområde kan bli tillagt stillingen.
Med deg i dette arbeidet har du ca. 13 dedikerte medarbeidere.

Hvem ser vi etter

Vi søker en trygg og tydelig leder som er utviklingsorientert og verdibasert. Din lederprofil er både samlende og gjennomføringssterk, med en robust personlighet som er engasjerende og støttende. Vi forutsetter at du er strukturert og analytisk med gode evner til å prioritere.

Kvalifikasjoner
 •  Relevant høyere utdanning. Nivå på utdanning kan kompenseres ved lang og relevant erfaring
 • Ledererfaring fra komplekse organisasjoner, helst offentlig sektor.
 • God kompetanse innen HR faget, samt aktuelle lover, avtaleverk og offentlig forvaltning er en forutsetning.
 • Kompetanse og interesse for digitalisering av HR prosesser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet.

Vi tilbyr
 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter
 • God pensjons- og forsikringsordning, inkl. yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer 
 • Lønn etter avtale

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge. 

Kontaktinformasjon

Monica Nordnes, Seksjonssjef HR, +47 +4791320099

Arbeidssted

Jonas Lies gate 18
2001 LILLESTRØM

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lillestrøm kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 14.02.2024

Søk stillingen her!

Lillestrøm kommune

Lillestrøm er Norges niende største kommune. Vi har ca. 94.000 innbyggere, og en beliggenhet midt mellom Oslo og Gardermoen på Nedre Romerike. Vi baserer vår virksomhet på FNs bærekraftsmål, med fokus på klima og miljø. Verdiene våre er Tillit – Inkludering – Nyskaping. Besøk oss på https://www.lillestrom.kommune.no/