Skip to content

Økonomisjef 100 % fast stilling – Røyrvik kommune

  • by

Vi søker en engasjert og faglig sterk økonomisjef med god kunnskap og 
erfaring innen fagområdet.
Det vil være en fordel med kjennskap til økonomirapportering innenfor
kommunal forvaltning.
Røyrvik kommunen bruker Visma som økonomi- og saksbehandlingssystem.
 

Arbeidsområder:
Du vil som økonomisjef bli en viktig del av kommunedirektørens ledergruppe, ha en 
aktiv tilnærming til daglige utfordringer og langsiktige beslutninger.

Ha ansvar bl.a. for kommunes regnskap, økonomistyring, rapportering, kontrolloppgaver,
 eiendomsskatt, budsjett og økonomiplan.

Rådgiving overfor avdelingene i kommunen. 

Vi søker deg som har:
•    Relevant utdanning på høgskolenivå.
•    Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
•    Erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling.
•    Kjennskap til kommunale regnskapsregler.
•    Løsningsorientert med evne til å motivere og skape trivsel blant medarbeiderne.
•    Gode samarbeidsevner med evne til å ta utfordringer, samt være faglig nysgjerrig og
      ta ansvar for egen utvikling.
•    Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.

Personlige egenhet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr: 
•    Lønn etter avtale
•    Lederavtale
•    Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, ulykke og gruppelivsforsikring  
•    Fleksibel arbeidstid
•    Gratis barnehage med kontinuerlig opptak

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsattes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt
.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til personalsjef
June Dahlen Hansson
tlf.: 924 72 960, epost: June.Hansson@Royrvik.kommune.no    

Tiltredelse: 01.04.24 eller etter avtale

Søknaden sendes:  
Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside  
www.royrvik.kommune.no

 
Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til eventuelt jobbintervju. 
Søknadsfrist: 27.02.2024

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jf. offentlighetsloven § 25.

Nasjonalparkkommunen Røyrvik byr på spennende kontraster med vidstrakte og naturskjønne omgivelser som gir mulighet til friluftsliv, jakt og fiske.

Det er kort vei til lysløyper/alpinbakke i Børgefjellsenteret.

Røyrvik kommune er en tospråklig forvaltningskommune hvor utvikling av sørsamisk språk og kultur står sentralt og har et rikt kultur- og foreningsliv.

Servicenivået er høyt med gode skole- og barnehagetilbud og trygge og gode oppvekstsvilkår. Røyrvik kommune er en omstillingskommune med store ambisjoner for næringsutvikling og bolyst.

Kommunen samarbeider med nabokommuner og bygger kompetanse og fagmiljø på tvers av kommunegrensene.

Det vil til enhver tid være søkelys på å fornye, forenkle og forbedre tjenesten til innbyggerne.

Kommunens verdigrunnlag er:

Vi jobber sammen

Vi preges av arbeidsglede og stolthet

Vi verdsetter åpenhet