Skip to content

Prosjektstilling 100% – «Utviklingsprosjekt utleie kommunens fjellstuer» – Rendalen kommune

  • by

Vil du være med og utvikle opplevelsen av Rendalen?

Kort om stillingen:
Rendalen kommune har ledig en 100% prosjektstilling med varighet ut 2025 til å lede et 2-årig utviklingsprosjekt for utleieenhetene med spesielt fokus på Mefurua og Sølnvika.
Mefurua (Østerdalsstue, 5 hytter, naust mm.) og Sølnvika (Hovedbøle, 5 hytter) er fjellstuer som har vært forvaltet av Rendalen kommuneskoger sammen med flere skogskoier, og vært til leie både på langtidskontrakter og på korttidsutleie via i Natur. Siste år er utleie driftet gjennom Rendalstunet, som en del av kommunens andel inn i «Opplev Rendalen».

Mefurua har blitt betydelig restaurert siste år, og området har et potensiale for bred verdiskaping videre. Denne natur- og kulturarven kan brukes på en bærekraftig måte som ressurs i lokal nærings- og samfunnsutvikling, noe som er intensjonen både bak prosjektet, og «Opplev Rendalen».
Stillingen er organisert i Kommunedirektørens stab, men vil også måtte ha god dialog og samhandling med daglig leder Rendalstunet og daglig leder av Kommuneskogen.

Stillingens ansvars- og fagområde:
• Prosjektleder for utvikling av Rendalen kommuneskogers eiendomsobjekter med spesielt fokus på Mefurua og Sølnvika
• Avklare muligheter og begrensinger for utleieobjektene og vurdere alternative driftsformer, herunder
   o Investeringsbehov og driftskostnader knytta til ulike driftsmodeller
   o Organisering
• Avklare driftsform og samfunnsmål-/samfunnsnytte
• Ansvar for oppfølging drift og vedlikehold av objektene/bygningsmassen i prosjektperioden (Rendalstunet drifter utleievirksomheten)
• Andre arbeidsoppgaver som naturlig hører til prosjektet vil bli tillagt stillingen

Utdanning og erfaring:
• Relevant høyere utdanning, gjerne bachelor eller master, men lang erfaring og faglig tyngde kan veie opp for manglende formell utdanning
• Aktuelle fagområder kan være reiseliv og opplevelser, tjenestedesign, opplevelsesdesign,
• Erfaring med prosjektarbeid-/ledelse er en fordel
• Interesse og kunnskap om offentlig forvaltning og næringslivet i kommunen og regionen
• Erfaring med bred verdiskaping

Personlige egenskaper:
• Evner å jobbe selvstendig og ta ansvar
• Ha gode samarbeidsevner og er resultatorientert
• Selvstendig, initiativrik og strukturert
• Engasjement for å utvikle kommunen som reiselivs- og opplevelsesaktør

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Som ansatt hos oss får du:
• Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø
• Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale
• Fleksibel arbeidstidsordning
• Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og avtaler.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktperson:
Anne Lise Trøen, kommunedirektør
Mob: +47 404 35 584 +47 62468500
E-post: anne.lise.troen@rendalen.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 05.02.2024

Rendalen kommune ligger i Innlandet fylke og er en del av Fjellregionen. Kommunen har omlag 1 800 innbyggere og er en av de største kommunene i Sør-Norge med sine 3178 kvadratkilometer. Rendalen har et levende bygdesamfunn med rike tradisjoner og mye kultur. Utmarka i kommunen brukes mye av rendøler og andre, og det er usedvanlig rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.