Skip to content

Sykepleier 100 % fast stilling med arbeid dag, aften og tredje hver helg – Røyrvik kommune

 • by

Røyrvik omsorgssenter ligger i fjellbygda Røyrvik like ved Børgefjell nasjonalpark og
svenskegrensen, vi har 11 institusjonsplasser og 9 omsorgsboliger og hjemmebaserte
tjenester.  
I tilknytning til omsorgssenteret har vi et institusjonskjøkken, helsestasjon og legekontor. 
Røyrvik omsorgssenter er en arbeidsplass som tilbyr et godt arbeidsmiljø og varierte
arbeidsoppgaver. 
Vi legger stor vekt på samarbeid tverrfaglig og vi jobber sammen til det beste for folk i Røyrvik.   

Arbeidsområde: 

 • Det sykepleiefaglige ansvaret for oppfølging av brukeren i institusjon og hjemmesykepleie.
  I dette ligger dokumentasjon, kartlegging, vurdering, igangsetting av sykepleiefaglige
  tiltak, pleie og omsorg, praktisk bistand og koordinering av tjenester.  
 • Holde seg oppdatert innenfor eget fagområde og delta i utviklingsarbeid.  
 • Veilede, undervise og informere brukere og deres pårørende, samt studenter og kollegaer ved behov.  
 • Tverrfaglig samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten  
 • Samarbeid med brukere, pårørende og kollegaer.  
 • Du vil også få spennende tilbud om å bli en del av kommunens styrkende 
  akutt medisinske beredskap.
  Følgende kurs inngår som en del av dette:

                     o    AMLS (Advanced Medical Life Support)
                     o    PHTLS (Prehospital Trauma Life Support) 

Vi ønsker deg som:

 • Har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne  
 • Er engasjert og utviklingsorientert  
 • Er opptatt av kvalitet og bidrar aktivt i forbedringsarbeid  
 • Er trygg i rollen som sykepleier og kan lede og delegere arbeidsoppgaver  
 • Har evne til å jobbe selvstendig, er løsningsorientert, men søker samtid råd.  
 • Har arbeidsglede, pågangsmot og bidrar til gode endringsprosesser  
 • Er fleksibel, og håndterer en arbeidsdag med stadige endringer.  
 • Er strukturert, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere, og som ser fordelene med å arbeide i team for å nå felles mål. 
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø og har brukerne og livsglede i fokus.  
 • Trives med å jobbe med eldre og pleietrengende, har vilje til faglig utvikling og nytenkning og har evne til samarbeid innenfor et arbeidsfellesskap.
 • Det er ønskelig med samisk kultur- og språkkompetanse.   
   

Personlige egenhet vil bli vektlagt. 

Menn oppfordres til å søke.    

Lønns- og tilsettingsvilkår:
•    Lønn etter avtale
•    Meget gode pensjons- og forsikringsordninger  
•    Gratis barnehage med kontinuerlig opptak

Jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, må det fremlegges politiattest før tiltredelse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos enhetsleder Maren Wik Aspnes tlf.: 979 84 662
epost: Maren.Wik.Aspnes@Royrvik.kommune.no 

Tiltredelse: etter avtale

Søknaden sendes:  
Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside  
www.royrvik.kommune.no

 
Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til eventuelt jobbintervju. 

Søknadsfrist: 27.02.2024

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25.

Røyrvik kommune

Nasjonalparkkommunen Røyrvik byr på spennende kontraster med vidstrakte og naturskjønne omgivelser som gir mulighet til friluftsliv, jakt og fiske.

Det er kort vei til lysløyper/alpinbakke i Børgefjellsenteret.

Røyrvik kommune er en tospråklig forvaltningskommune hvor utvikling av sørsamisk språk og kultur står sentralt og har et rikt kultur- og foreningsliv.

Servicenivået er høyt med gode skole- og barnehagetilbud og trygge og gode oppvekstsvilkår. Røyrvik kommune er en omstillingskommune med store ambisjoner for næringsutvikling og bolyst.

Kommunen samarbeider med nabokommuner og bygger kompetanse og fagmiljø på tvers av kommunegrensene.

Det vil til enhver tid være søkelys på å fornye, forenkle og forbedre tjenesten til innbyggerne.

Kommunens verdigrunnlag er:

Vi jobber sammen

Vi preges av arbeidsglede og stolthet

Vi verdsetter åpenhet