Skip to content

Sykepleier – Rus og psykisk helse, Rendalen kommune

  • by

Kort om stillingen:
Vi har ledig 100% fast stilling som sykepleier i vårt team innenfor kommunalt rus- og psykisk helseteam. Andre med 3-årig helsefaglig utdanning kan også søke. Vi ser etter deg som ønsker nye utfordringer, har pågangsmot og engasjement til å være med å utvikle tjenesten. Tjenesten gir i dag tilbud på dagtid, og gir bistand til hjemmeboende personer over 18 år med psykisk og/eller rus- utfordringer. Formålet er å skape motivasjon for endring og styrke evnen til å ta ansvar for eget liv.
Tjenesten har også ukentlig tilbud om aktivitetssenter for denne pasientgruppen.

Om enheten:
Rus og psykiatritjenesten holder til i tilpassede og moderne lokaler, og er en del av virksomhetsområdet helse og omsorg. Enheten er lokalisert på Otnes- med sine naturskjønne omgivelser. Tjenesten består av 2 ansatte og ligger i avdeling for hjemmebaserte tjenester. Som ansatt har man god mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og man må kunne jobbe selvstendig, og det er mulighet for veiledning via DPS Tynset.

Arbeidsoppgaver:
Arbeidsoppgavene er varierte og omfatter bl.a. målrettet miljøarbeid på individ og gruppenivå, behandlende støttesamtaler, veiledning, koordinering og tiltaksplan/individuell plan og ansvarsgrupper, medikamenthåndtering og pårørendearbeid. Delta i tverrfaglige fora både intern/eksternt, nettverksbygging og dokumentasjon etter gjeldende lovverk.

Kvalifikasjoner:
· Autorisert sykepleier eller annen 3-årig helsefaglig utdanning
· Relevant videreutdanning /erfaring innenfor området kan veie opp mot videreutdanning
· Erfaring fra og interesse for kommunehelsetjenesten
· Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
· Løsningsorientert, og evne til tverrfaglig samarbeid innen helse og omsorg, samt kommunen forøvrig
· Har pasienten i fokus og er opptatt av høy faglig kvalitet på tjenestene
· Gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig
· Personlig egnethet vil bli vektlagt

Særskilte krav til stillingen:
· Førerkort kl. B
· Den som tilsettes må fremlegge politiattest av nyere dato.

Vi tilbyr:
· En spennende jobb i ett aktivt og til tider hektisk arbeidsmiljø.
· Signeringsbonus for nyutdannede sykepleiere (innen ett år etter endt utdanning) med kr 40.000,- for ett års binding og kr. 80.000, – for to års binding.
· Lønn etter gjeldende tariffavtale
· Gode pensjons- og forsikringsvilkår
· Gode muligheter for utvikling og videreutdanning.

Rendalen kommune har som hovedregel at stillingssøkere skal være offentlige, jf Offentlighetslovens § 25. Dersom navnet ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes.

Kontaktperson:
Siv Enger, avdelingsleder institusjon
+47 928 68 430 +47 62 46 85 00
siv.enger@rendalen.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 25.02.2024

Rendalen kommune ligger i Innlandet fylke og er en del av Fjellregionen. Kommunen har omlag 1 800 innbyggere og er en av de største kommunene i Sør-Norge med sine 3178 kvadratkilometer. Rendalen har et levende bygdesamfunn med rike tradisjoner og mye kultur. Utmarka i kommunen brukes mye av rendøler og andre, og det er usedvanlig rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.