Skip to content

Planlegger – Areal- og samfunnsplanlegging, Alta kommune

  • by

Vil du være med å utvikle Alta for framtiden? Alta kommune har en ledig stilling innen areal- og samfunnsplanlegging, og vil gjerne ha deg med på laget!

Areal- og samfunnsplanlegging hører til i Avdeling for samfunnsutvikling i Alta kommune. Hos oss møter du dyktige og engasjerte kolleger som setter pris på meningene dine. Avdelingen består i tillegg til areal- og samfunnsplanlegging av næringsutvikling, folkehelse, boligservicekontor, landbruk, grunnforvalter og rådgiver for utbyggingsavtaler. Sammen jobber vi med overordna og strategisk planlegging i kommunen, herunder næringsutvikling, samfunns- og arealplanlegging.

Hos oss gjør du en forskjell! Gjennom de siste tiårene har kommunen vår hatt en formidabel by- og stedsutvikling. Det er høy byggeaktivitet med en rekke nye bolig og næringsarealer under utvikling, og som planlegger i Alta kommune vil du være en viktig bidragsyter til at den positive utviklingen kan fortsette. Du vil arbeide målrettet med de oppgavene som inngår i stillingen, både selvstendig og i team, og i samhandling på tvers av fagområder i kommunen, med næringsliv, politikere og innbyggere.

Ønsker du å vite mer? Utfyllende informasjon får du av Veslemøy Grindvik, leder areal- og samfunnsplanlegging, på mobil 907 90 232.

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i Webcruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT eller HK-dir. 
    
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Om stillingen

Arbeidsoppgavene dine vil i stor grad bestå av behandling av private detaljreguleringsplaner, enkeltsaksbehandling i form av dispensasjoner og endringer av reguleringsplan, saksforberedelser til politisk behandling. Som planlegger vil også en del av arbeidsoppgavene bestå i å medvirke i, og drive fram kommunens eget planarbeid, samt å veilede og informere om planarbeid og plan- og bygningsloven både i egen organisasjon og utad.

Du har følgende kvalifikasjoner

Master (eller tilsvarende) innen fysisk planlegging, by- og regionplanlegging, arkitektur, landskapsarkitektur eller samfunnsplanlegging.

  • Er du erfaren med god og relevant realkompetanse uten å fullt ut oppfylle de formelle kravene til utdanning, vil vi gjerne høre fra deg også!
  • Behersker norsk godt både skriftlig og muntlig
  • GIS-kompetanse
  • Erfaring med bruk av digitale verktøy i medvirknings- og planprosesser.
  • Kjennskap til eller erfaring fra offentlig forvaltning og bruk av plan- og bygningsloven er en fordel, men ikke et krav.

Vi benytter GISLINE som kartforvaltningsverktøy, og vi bruker løsninger fra ArcGIS til blant annet 3d-modeller og formidling via Storymaps. Har du erfaring med bruk av disse verktøyene er det en fordel. 

Personlig egnethet og skikkethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en person som er nysgjerrig og positiv, har sterk interesse og engasjement for faget. Stillingen innebærer stor grad av intern og ekstern veiledning og bistand innenfor arbeidsområdet, samt koordinering og avklaringer internt i egen organisasjon. Vår nye planlegger må derfor ha gode samarbeidsevner, være selvstendig, tillitsskapende, ryddig i prosesser og kunne uttrykke seg godt både muntlig og skriftlig.

Vi jobber mye med digitalisering og teknologisk utvikling i forbindelse med planarbeidet, og ønsker et tilskudd til vårt team som vil være en pådriver for å ta i bruk nye teknologiske verktøyer og arbeidsmetoder.

Vi tilbyr

Vi er en arbeidsplass der vi er tett på viktige utviklingsprosjekter, i og for Alta! Du vil få stor mulighet til å påvirke måten vi arbeider, samarbeider og kommuniserer på, både internt og eksternt.

Stor faglig frihet og mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag er en selvfølge i et kompetent, samfunnsengasjert kollegium med korte beslutningslinjer.

Vi har et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde, der våre verdier åpenhet, trygghet og respekt står sterkt.

Vi tilbyr lønn etter avtale og gode pensjonsordninger og personalforsikring. Les mer om pensjonsordningen (KLP)

Alta kommune inngår i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil ti prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30.000 per år, og gratis barnehageplass. 

Kontaktinformasjon

Veslemøy Grindvik, Leder areal- og samfunnsplanlegging, +47 90790232

Arbeidssted

Sandfallveien 1
9510 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 16.02.2024

Søk stillingen her!

Foto: Mediaveien
Foto: Mediaveien

Velkommen til Alta.  En ung by med en historie som strekker seg 10.000 år tilbake i tid – godt dokumentert gjennom helleristningsfeltet plassert på UNESCO’s verdensarvliste.

Med over 21.000 innbyggere er vi den største byen i Finnmark og en kommune med stor årlig befolkningsvekst. Vår unge befolkning er fylt av utviklingslyst, kreative uttrykk og fremtidstro. I fjor ble Alta kåret til Nord-Norges nest beste kommune i NHOs kommune-NM. Hovedårsaken er det varierte næringslivet i kommunen.

For å være en kommune i vekst er man avhengig av mer enn jobber, og vi liker å kalle oss arrangementsbyen Alta. Vi jobber kontinuerlig med å skape aktivitet og gode opplevelser – året rundt. Vi nevner særlig Borealis vinterfestival, Finnmarksløpet, Alta Live og Offroad Finnmark.

Alta er et utdanningssentrum med rundt 1 000 elever på Videregående skole, en populær folkehøgskole og Campus Alta som en del av Universitet i Tromsø.

Hvorfor være inne når alt håp er ute, er det et ordtak som sier. De siste ti årene har vi jobbet mye med å legge til rette for fysisk aktivitet for alle. Vi har nærturer, toppturer, universelt utformet tursti, tilrettelagte friluftsområder, parker og lekeplasser. Alt i nærhet til der vi altaværinger bor.

Vi er kanskje plassert på kanten av landet, men vi har skapt et arktisk knutepunkt for vekst og utvikling. Det er knappe to timer med fly til Oslo, halvtime til Tromsø og en tur over vidda til Sverige og Finland. 

Så selv om vi er tett opptil ingenting, så er vi nært på alt.

Her er ni gode grunner til å bo i Alta: https://storymaps.arcgis.com/stories/5c2e8ad72b7c46179674beeab0d11aeb