Skip to content

Samfunnsplanlegger – Næring, plan og utvikling, Vestvågøy kommune

 • by

Vi søker en ny medarbeider i 100% fast stilling til et spennende plan- og utviklingsarbeid i Vestvågøy og Lofoten. 

Fagområdet har hovedansvar for kommunens strategiske planer, gjennomføring og oppfølging av kommuneplanenes samfunnsdel samt kommunens planstrategi. En annen viktig oppgave er å bidra til tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling i kommunens utviklingsarbeid.  

Samfunnsplanlegger har ansvar for koordinering, og få til gode prosesser i samarbeid med politikk, administrasjon, innbyggere og andre relevante aktører, for ønsket samfunnsutvikling.  

Arbeidsoppgaver

Kommunen skal i gang med flere prosjekter og planprosesser, blant annet oppstart av kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsplanlegger vil ha en sentral rolle i dette arbeidet, samt delta i relevante utviklingsprosjekter og nettverk i regionen. 

Stillingen er plassert enhet “Næring, plan og utvikling” som har en bred sammensetning med fagområdene samfunnsplanlegging, folkehelse, plan-byggesak, geodata, eiendom, landbruk, miljø og næring. 

Vårt samfunnsoppdrag er i stadig endring, og for å styre utviklingen i ønsket retning kreves at søker har en god samfunnsforståelse og kunnskap om nødvendige verktøy og metoder i kommunal planlegging og prosessarbeid. 

Kvalifikasjoner
 • Samfunnsplanlegger, samfunnsgeograf, folkehelse eller annen relevant utdanning  
 • Erfaring fra offentlige utviklings- og planleggingsoppgaver  
 • Kjennskap til relevant lovverk vektlegges  
 • Erfaring fra prosjekt – og prosessledelse 
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne 
 • Det er ønskelig med førerkort minimum klasse B 
Personlige egenskaper
 • Evne til å jobbe tverrfaglig 
 • Evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig 
 • Evne til å arbeide kreativt og systematisk 
 • Gode samarbeidsevner   
Vi tilbyr
 • En utfordrende og selvstendig jobb. 
 • Et trivelig og faglig arbeidsmiljø. 
 • Lønn etter avtale. 
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår. 
 • Fleksibel arbeidstid. 
 • Flyttegodtgjørelse. 

Våre overordnede verdier:
– en Åpen og Raus kommune
– En kommune med Mangfold
– Vi møter hverandre med Respekt og Tillit

Kontakt:
Karl Erik Nystad – Leder
Telefon: 99284496
E-post:karl.erik.nystad@vestvagoy.kommune.no

Søk stillingen her!

Søknadsfrist: 16.02.2024

Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste 
stillinger.

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak.   

Midt i Lofoten finner du Vestvågøy, en kommune i vekst med 11 500 innbyggere. Vi har sykehus og flyplass, videregående skole og gode forbindelser med hurtigrute og buss. Idretts- og kulturlivet er rikt, og her er muligheter for et mangfoldig friluftsliv. Vi er stolte av det arbeidet vi gjør og er opptatt av å yte gode tjenester til våre innbyggere. Stolt Lofoting er vår visjon, og verdiene vi strekker oss etter er åpenhet, raushet, respekt, tillit og mangfold.
edt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli 

kontaktet dersom du har bedt om unntak.