Skip to content

PP-rådgiver – Vefsn kommune

 • by

Vefsn kommune søker etter en engasjert kollega i 100% stilling til vår PP-tjeneste.

PPT for Vefsnregionen drives etter vertskommunemodellen av Vefsn kommune. Vi er også PP-tjeneste for Grane kommune og Hattfjelldal kommune.

Vi er en organisasjon med høy faglig kompetanse og motiverte medarbeidere. Vi har som mål og hovedoppdrag å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT er kommunens sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. PPT har også ansvar for å bistå barnehager og skoler i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn og unge med særskilte behov. Arbeidsoppgavene tilhørende stillingen vil være knyttet til rådgivning og veiledning av barnehager og skoler både på systemnivå og individuelt. Sakkyndighetsarbeid i forhold til barn og elever med spesielle behov inngår også som del av oppgavene for den enkelte ansatte.

 
Vil du vite mer om PP-tjenesten: PPT for Vefsn-regionen og Pedagogisk støttetjeneste

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad eller tilsvarende i fag som psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk eller tilsvarende, med integrert testteoretisk kompetanse
 • Det er ønskelig med sertifisering innen Wisc/Wppsi. Erfaring med kartlegging og testing kan kompensere for formell testteoretisk kompetanse
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn, unge og foresatte
 • Det er en fordel med erfaring fra arbeid med barn og unge som har behov for særskilt støtte er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Er du søker fra land utenfor Skandinavia, må du ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntlig
 • Gode digitale ferdigheter
 • God kunnskap om barnehagens rammeplan og kunnskapsløftet for skole
 • Kjennskap til aktuelle samarbeidsinstanser
 • Erfaring fra PP-tjenesten er ønskelig

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som

 • har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • er proaktiv og ansvarsbevisst
 • har høy arbeidskapasitet
 • er ryddig, strukturert og selvstendig

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Referanser bes oppgitt.

Plikt til å holde egen bil i tjenesten mot særskilt godtgjørelse.

Stillingen er ledig fra 01.06.24. Før tilsetting må det legges fram tilfredsstillende politiattest i samsvar med barnehagelovens § 19.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter

Lønnsvilkår

 • Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Kontaktperson:
Leder Sissel Bakke
Mobil: +47 95883225
E-post: sissel.bakke@vefsn.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 25.02.2024

Vefsn kommune har 13 400 innbyggere hvorav ca. 10.000 bor i byen og regionsenteret Mosjøen. Byen er et trivelig service, handels- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6. Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune har store ambisjoner og søker å drive kontinuerlig utviklings- og forbedringsarbeid. Den samlede virksomheten har ca. 1.100 årsverk og er organisert med 20 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Vår visjon er: Et steg foran, som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdiene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement.