Skip to content

Spesialpedagog – Pedagogisk støttetjeneste – Vefsn kommune

 • by

Vefsn kommune søker etter en dyktig og engasjert spesialpedagog, spesialpedagog med fordypning i logopedi, eller kanskje du er logoped?

Stillingen er tilknyttet Pedagogisk støttetjeneste, som er organisert i tilknytning til PPT for Vefsnregionen. Praktisk arbeidssted vil være ute i barnehagene. Du vil hovedsakelig arbeide med å planlegge og gi spesialpedagogisk hjelp til barn i barnehagealder innenfor områdene utviklingsmessige språkforstyrrelser, språklyd- og taleflytvansker. Arbeidet vil også innebære å veilede foresatte og personal ute i barnehagene i Mosjøen innen språk, tale og kommunikasjon.

Når du starter ved Pedagogisk støttetjeneste, blir du en del av et fagfellesskap som består av spesialpedagoger, logoped og minoritetsspråksveileder. Her får du dyktige kollegaer med lang erfaring og stort faglig engasjement.

 
Kvalifikasjoner

 • Utdanning som spesialpedagog, minimum 60 stp.
 • Det ønskelig at du har fordypning i logopedi, alternativt at du er logoped.
 • Det er ønskelig med erfaring fra barnehagefeltet og at du har kunnskap om tilnærming gjennom lekbasert læring
 • Det er ønskelig med erfaring innen arbeid innen språkvansker hos barn, som utviklingsmessige språkforstyrrelser, språklyd og taleflytvansker, og ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon)
 • For søkere fra land utenfor Skandinavia kreves norskprøve, minimum B2 nivå skriftlig og muntlig

Vi ser etter deg som

 • er fleksibel og tilpasningsdyktig i et miljø i utvikling
 • kan bruke utdanningen din ved å omsette teoretisk kunnskap til praksis
 • har gode samarbeidsevner
 • har selvinnsikt og reflekterer over egen praksis
 • kan inspirere og engasjere
 • er selvstendig og strukturert med gode kommunikasjonsevner

Stillingen er ledig fra 01.01.24.

Personlig egnethet vektlegges og referanser bes oppgitt.

Plikt til å holde egen bil i tjenesten mot særskilt godtgjørelse.

Før tilsetting må det legges fram tilfredsstillende politiattest i samsvar med barnehagelovens § 19.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Jevnlig fagtid og samlokalisering med sakkyndige i PPT. Spesialpedagogisk team disponerer egne kontorlokaler og har et godt utvalg i utstyr og materiell til spesialpedagogisk bruk.

Lønnsvilkår

 •  Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet.

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Kontaktperson:
Leder Sissel Bakke
Mobil: +47 95883225
E-post: sissel.bakke@vefsn.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 25.02.2024

Vefsn kommune har 13 400 innbyggere hvorav ca. 10.000 bor i byen og regionsenteret Mosjøen. Byen er et trivelig service, handels- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6. Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune har store ambisjoner og søker å drive kontinuerlig utviklings- og forbedringsarbeid. Den samlede virksomheten har ca. 1.100 årsverk og er organisert med 20 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Vår visjon er: Et steg foran, som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdiene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement.