Skip to content

Enhetsleder – Familieenheten, Målselv kommune

 • by

Er du vår nye leder?

Målselv kommune (i underkant av 6800 innbyggere) ligger sentralt i Troms og Finnmark fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har vakker natur med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskoletilbud i kommunen.
I tillegg til byen Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet!

Enhetsleder Familieenheten 100% fast.

Vi søker en engasjert og utviklingsorientert enhetsleder til Familieenheten. Familieenheten er en av fem enheter i helse- og omsorgstjensten. Enhetsleder rapporterer direkte til kommunalsjef helse- og omsorg. 

Familieenheten består av avdelingene Andslimoen legetjeneste, Øverbygd legetjeneste, helsestasjon, barneverntjenesten og ergo- og fysioterapitjenesten fordelt på ulike kontorsteder i kommunen. Hver avdeling har egen leder som rapporterer til enhetsleder. Ledig enhetslederstilling har kontorsted på kommunehuset, Moen. 

Enhetsleder har et overordnet ansvar for personal, økonomi og drift. Stillingen skal bidra med plan og utviklingsarbeid for fremtidens helsetjenester, med særlig fokus på forebyggende helsearbeid.

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet personal-, økonomi- og budsjettansvar
 • Bidra med plan-,  utviklings- og kvalitetsarbeid
 • Bidra i tverrfaglig og tverrsekorielt samarbeid
 • Medlem av kriseledelsen og evakueringsledelsen
 • Overordnet ansvar for psykososialt kriseteam i samarbeid med annen enhetsleder
 • Medlem av koordinerende enhet

Kvalifikasjonskrav:

 • Helsefaglig utdanning på bachelor- eller masternivå som er relevant for ansvarsområdet 
 • Lederutdanning
 • Ledererfaring, ønskelig med erfaring fra ledelse i kommunal helse/omsorgs sektor
 • Ønskelig med erfaring fra fagområder som er elevant for familieenheten (legetjeneste, helsestasjon, ergo- og fysioterapitjeneste eller barneverntjenesten). 

Personlige egenskaper:

 • Er dyktig, imøtekommende og skapende (DIS)
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Evne til å motivere dine medarbeidere og bygge gode relasjoner
 • Selvstendig
 • Tar initiativ
 • Helhetlig og reflektert vurderingsevne
 • Systematisk

Vi kan tilby:

 • En spennende arbeidsplass med komplekse, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktig lønn, arbeidsvilkår og gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • En kommune i utvikling som baserer seg på verdiene dyktig, imøtekommende og skapende

Tilsettingsvilkår:

Lønn i h.h.t. avtale. God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid.

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Klikk deg inn på Bolyst Målselv for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv

Kontakt:
Siv-Hege Severi
Mobil: +47 93468845
E-post: siv-hege.severi@malselv.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 27.02.2024

Målselv kommune (i underkant av 6800 innbyggere) ligger sentralt i Troms og Finnmark fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har vakker natur med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskoletilbud i kommunen.
I tillegg til byen Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet!