Skip to content

Avdelingsleder Aktivitet og boveiledning til Smøla kommune

  • by

Kort om stillingen

Enhet aktivitet og boveiledning har ledig 100 % stilling som avdelingsleder. Arbeidssted er p.t. Rådhusveien bofellesskap på Hopen.
Avdelingsleder er en del av lederteamet i enheten, og skal sammen med enhetsleder styrke og utvikle enheten med fokus på gode tjenester til brukerne og godt arbeidsmiljø for ansatte.
Hvilke arbeids- og ansvarsområder som konkret ligger til stillingen er under vurdering, men avdelingsleder har delansvar i daglig ledelse og drift. 
Stillingen har en andel utøvende arbeid som miljøterapeut tillagt stillingen. Dette kan innebære arbeid på helg.

Kompetansekrav

  • Relevant 3-årig høyskoleutdanning, fortrinnsvis vernepleier. Andre relevante utdanninger vil også bli vurdert.
  • Relevant arbeidserfaring
  • Personlig egnethet og gode lederegenskaper vektlegges 

Det forutsettes at søkere behersker norsk både muntlig og skriftlig.
Den som tilsettes må fremvise gyldig politiattest.

Vi tilbyr

  • Spennende oppgaver som en del av enhetens lederteam.
  • Arbeidsoppgaver som kombinerer både administrasjon og brukerrettet arbeid. 
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Kontaktperson:
Tove Norøm Rokstad mob: +47 93014960

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 10.03.2024

Øykommunen Smøla med sine 2150 innbyggere ligger mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya har en flott skjærgård og kystnatur og et variert kulturliv som gir gode muligheter for en aktiv fritid. Smøla har et variert næringsliv bestående bl.a av havbruk, landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og energiproduksjon (vindkraft). Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca 250 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass. Det er et godt samarbeid med nabokommuner på en del tjenesteområder.