Skip to content

Avdelingsleder Laholmåsen og Skjeggerødveien – Sandefjord kommune

 • by

Hvem er VI? og hva tilbyr vi? 

Seksjonen består av en aktiv ledergruppe hvor det er god spredning i alder og kjønn. Vi har et solid og faglig sterkt fagteam som sammen med ledergruppen skal løse spennende faglige utfordringer. Hvordan du velger å løse lederoppgaven får du en stor frihet til å bestemme selv. Det første året i seksjonen vil du bli fulgt opp av en ledermentor. Og vi har gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksitidsordning!

Hva slags leder er vi på jakt etter? Kjenner du deg igjen i noen av beskrivelsene under?

 • Du har humor og du tar vare på arbeidsmiljøet
 • Du er raus, omgjengelig, blid og tillitsvekkende
 • Du ser styrken i mangfold
 • Du er lederen som er å se i miljøet
 • Du er en leder som stiller krav og gir utfordringer
 • Du tar tak i ting og gir frihet under ansvar

På Skjeggerødveien i Andebu og Laholmåsen i Stokke er det 2 ledige avdelingslederstillinger. Skjeggerødveien og Laholmåsen har vokst betydelig i antall årsverk, og for å sikre god ledelse og høy kvalitet i tjenesten er det nødvendig å opprette avdelinger på hver av disse to enhetene.

Om tjenestestedene

Laholmåsen: Laholmåsen består av totalt 16 leiligheter og er delt mellom enhet Laholmåsen øvre og avdeling Laholmåsen nedre. Laholmåsen Nedre har omtrent 25 årsverk, og gir tjenester til 6 beboere.

Skjeggerødveien: er delt mellom enhet Skjeggerødveien 20/26 og avdeling Skjeggerødveien 28. Enheten har omtrent 51 årsverk, og gir tjenester i 15 leiligheter fordelt på tre hus. Ett av disse husene er avdeling Skjeggerødveien 28 som består av i overkant av 20 årsverk og gir tjenester til 7 beboere.

Avdelingene er i behov av en leder som er til stede på en slik måte at du setter deg inn i den enkeltes beboers behov, samtidig som du er en god sparringspartner for personalet. Du ser hver enkelt ansatt, arbeidet de utfører og bruker deres kompetanse og engasjement for å skape trivsel, utvikling og gode tjenester.

De ansatte ved begge avdelingene har kommet med en «ønskeliste» over hvilke kvaliteter de ønsker lederen skal ha, dette er blant annet; Vi ønsker oss en leder som er til stede og som ser behovene til hver enkelt tjenestemottaker og deres familie. Du som leder ser samtidig også de ansattes behov, og du har evnen til å motivere og engasjere gjengen. Vi trenger en faglig engasjert leder som ser løsninger fremfor utfordringer og at alle, uavhengig av hvilken side av tjenestene man står på (tjenesteyter og tjenestemottaker) har sine ressurser, som må utnyttes og realiseres best mulig. Som leder er du tilgjengelig og støttende, og du har selv arbeidet i direkte tjenesteyting til målgruppen.

Hva skjer i seksjon BOA? Og hva er PAS?

Seksjon bolig, aktivitet og avlastning (BOA) består av 15 enheter og to avdelinger. Seksjonen gir tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne fra 18 år og eldre, i tillegg har seksjonen fire barneboliger. I disse dager er seksjonen i gang med å implementere vårt felles faglige verdi- og rammeverk positiv atferdsstøtte (PAS). PAS er et multikomponent rammeverk som benyttes for å bistå personer med funksjonsnedsettelser i å oppnå meningsfulle liv og sikre aktiv deltakelse i samfunnet. PAS har som verdigrunnlag å fokusere på økt livskvalitet og helheten rundt tjenestemottaker og for alle involverte. Faglig bygger PAS hovedsakelig på anvendt atferdsanalyse, men er også åpen for andre evidensbaserte metoder. Ønsker du å lese om noe av det seksjon BOA arbeider med, og som det er mulighet for å bli en del av, er det bare å følge lenkene: Nasjonalt nettverk for positiv atferdsstøtte (PAS), PAS i BOA! Kompetanseutvikling i Sandefjords tjenester til mennesker med utviklingshemming, Positiv atferdsstøtte (PAS) som verdigrunnlag i SandefjordNasjonalt PAS- nettverk og Kristiansand, Sandnes og Sandefjord: Hvordan jobber vi med implementering av veilederen?

Stillingsinformasjon

2 stk. 100 % faste stillinger. Ledig etter avtale. Det er mulighet for at det blir ytterligere en ledig stilling i seksjon BOA, det vil da være aktuelt å vurdere ytterligere ansettelser i denne utlysningen.

Avdelingslederne vil inngå i seksjonens ledergruppe. Det forventes at ledergruppen, sammen med seksjonsleder og fagteam, tar felles ansvar for utvikling og drift av seksjon bolig, aktivitet og avlastning.

Ansvarsområder

 • Ledelse, faglig ansvar og drift av enheten i samsvar med kommunens verdier, mål og serviceprinsipper
 • Sikre at kvaliteten i tjenestene i tråd med gjeldende lovverk, kommunale vedtak og målsettinger
 • Personalledelse og oppfølging av ansatte
 • Økonomiansvar for avdelingens budsjett
 • Fremme faglig og bemanningsmessig samarbeid med seksjonens øvrige enheter

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig bachelor innen helse og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning. Annen høyere utdanning kan vurderes
 • Ønskelig med relevant videreutdanning, og du må ønske å bygge videre med formell lederutdannelse
 • Erfaring og kjennskap til målgruppen personer med utviklingshemming
 • God kunnskap og erfaring fra arbeid med hol. kap 9 saker/vedtak
 • Oversikt av lovverk som regulerer tjenesten
 • Kjennskap til turnus og elektronisk turnusverktøy er en fordel, men ikke et krav
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Gode ferdigheter innen data og bruk av digitale verktøy
 • Kompetanse og erfaring med pårørendesamarbeid

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer
 • Aktiv og engasjert ledergruppe
 • Muligheter for å bidra i videreutviklingen av seksjonen
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9453.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Kontaktperson: Seksjonsleder Morten Uthaug mob: +47 41612125

Søk stillingen her!

Søknadsfrist: 10.03.2024

Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Sandefjord kommune er den største kommunen i regionen Vestfold og Telemark. Vi har over 65 000 innbyggere og over 5000 ansatte. Sandefjord ligger sentralt i Vestfold og kun en times tid fra Oslo. Det er særdeles gode forbindelser til inn- og utland via fly, tog, buss og båt. Kommunen har flott natur, et aktivt kulturliv og er et godt sted å bo. Se gjerne www.sandefjord.kommune.no for mer informasjon.