Skip to content

Enhetsleder Hauanskogen avlastningsbolig – Sandefjord kommune

 • by

Hvem er VI? og hva tilbyr vi? 

Seksjonen består av en aktiv ledergruppe hvor det er god spredning i alder og kjønn. Vi har et solid og faglig sterkt fagteam som sammen med ledergruppen skal løse spennende faglige utfordringer. Hvordan du velger å løse lederoppgaven får du en stor frihet til å bestemme selv. Det første året i seksjonen vil du bli fulgt opp av en ledermentor. Og vi har gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksitidsordning!

Hva slags leder er vi på jakt etter? Kjenner du deg igjen i noen av beskrivelsene under?

 • Du har humor og du tar vare på arbeidsmiljøet
 • Du er en systematiker som «liker logistikk»
 • Du er raus, omgjengelig, blid og tillitsvekkende
 • Du ser styrken i mangfold
 • Du er lederen som er å se i miljøet
 • Du er en leder som stiller krav og gir utfordringer
 • Du tar tak i ting og gir frihet under ansvar

Vi lyser ut etter enhetsleder ved avlastningstjenesten i seksjon bolig, aktivitet og avlastning (BOA). Enhetslederstillingen ved Hauanskogen er en av de mest spennende stillingene i BOA – hvorfor påstår vi dette? For det første er vridningen i tjenesten som definert i temaplanen «På-lik-linje» helt avhengig av tjenesteutviklingen som skjer i denne enheten. For det andre bygger vi en helt ny avlastningsbolig som skal stå klar i andre halvdel av 2026, og som enhetsleder vil du være med i prosjektgruppen som arbeider med prosjekteringen av bygget! Den nye avlastningsboligen vil bestå av 5 + 5 beboerrom, og fire treningsleiligheter – du kan lese mer om dette her og her

Om tjenestestedet

Hauanskogen avlastningsbolig består av totalt 11 beboerrom, vi gir rullerende avlastning til i overkant av 20 unge voksne og deres familier. Sandefjord kommune skal i de neste årene arbeide aktivt med å planlegge og tilrettelegge for at den enkelte skal få være mest mulig selvstendig i sitt eget liv. Målet er å tilby varierte tjenester i form av timesavlastning, døgnavlastning, veiledning, opplæring og oppfølging i hjemmet i form av ambulerende tjenester, og i treningsleiligheter på avlastningsboligen.

Vi søker deg som elsker faget, som brenner for tjenesteutvikling og er glad i å prøve ut nye måter å løse oppgavene på. Du må ha kjennskap til tjenester til mennesker med utviklingshemming. Du må ha stor interesse for å arbeide sammen med foreldre og ansatte for å finne gode individuelle løsninger for den enkelte. Du må ha gode og tydelige kommunikasjonsevner og et stort engasjement for arbeidet som utføres. Fleksibilitet og gode samarbeidsevner er en forutsetning.

Ved rullerende avlastning, og nye personer som skal motta avlastning hvert år krever det at turnus og arbeidsplan endres i takt med belegget til enhver tid – så til denne stillingen er det er forutsetning at du liker å arbeide med «logistikk» og glad i å legge puslespill (turnus).

Hauanskogen består av en personalgruppe med mye engasjement, tverrfaglig kompetanse og lang erfaring fra tjenestetilbudet. Hverdagen til de ansatte er variert, utfordrende og preget av høyt tempo. Personalgruppen har kommet med sin «ønskeliste» for hvilke kvaliteter de ønsker lederen skal inneha, dette er blant annet å være; engasjert og fremadrettet, kunnskapsrik på fagfeltet og tåle en dynamisk arbeidshverdag.

Hva skjer i seksjon BOA? Og hva er PAS?

Seksjon bolig, aktivitet og avlastning (BOA) består av 15 enheter og to avdelinger. Seksjonen gir tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne fra 18 år og eldre, i tillegg har seksjonen fire barneboliger. I disse dager er seksjonen i gang med å implementere vårt felles faglige verdi- og rammeverk positiv atferdsstøtte (PAS). PAS er et multikomponent rammeverk som benyttes for å bistå personer med funksjonsnedsettelser i å oppnå meningsfulle liv og sikre aktiv deltakelse i samfunnet. PAS har som verdigrunnlag å fokusere på økt livskvalitet og helheten rundt tjenestemottaker og for alle involverte. Faglig bygger PAS hovedsakelig på anvendt atferdsanalyse, men er også åpen for andre evidensbaserte metoder. Ønsker du å lese om noe av det seksjon BOA arbeider med, og som det er mulighet for å bli en del av, er det bare å følge lenkene: Nasjonalt nettverk for positiv atferdsstøtte (PAS), PAS i BOA! Kompetanseutvikling i Sandefjords tjenester til mennesker med utviklingshemming, Positiv atferdsstøtte (PAS) som verdigrunnlag i SandefjordNasjonalt PAS- nettverk og Kristiansand, Sandnes og Sandefjord: Hvordan jobber vi med implementering av veilederen?

 Stillingsinformasjon

1 stk 100 % fast stilling. Ledig etter avtale. Det er mulighet for at det blir ytterligere en ledig stilling i seksjon BOA, det vil da være aktuelt å vurdere ytterligere ansettelser i denne utlysningen.

Enhetsleder vil inngå i seksjonens ledergruppe. Det forventes at ledergruppen, sammen med seksjonsleder og fagteam, tar felles ansvar for utvikling og drift av seksjon bolig, aktivitet og avlastning.

Ansvarsområder

 • Ledelse, faglig ansvar og drift av enheten i samsvar med kommunens verdier, mål og serviceprinsipper
 • Sikre at kvaliteten i tjenestene i tråd med gjeldende lovverk, kommunale vedtak og målsettinger
 • Personalledelse og oppfølging av ansatte
 • Økonomiansvar for avdelingens budsjett
 • Fremme faglig og bemanningsmessig samarbeid med seksjonens øvrige enheter

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig bachelor innen helse og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning. Annen høyere utdanning kan vurderes
 • Kjennskap til turnus og elektronisk turnusverktøy
 • Erfaring og kompetanse med pårørendesamarbeid
 • Erfaring og kjennskap til målgruppen personer med utviklingshemming
 • Oversikt av lovverk som regulerer tjenesten
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Gode ferdigheter innen data og bruk av digitale verktøy
 • Ønskelig med relevant videreutdanning, og du må ønske å bygge videre med formell lederutdannelse

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer
 • Aktiv og engasjert ledergruppe
 • Muligheter for å bidra i videreutviklingen av seksjonen
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9452.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Kontaktperson: Seksjonsleder Morten Uthaug mob: +47 41612125

Søk stillingen her!

Søknadsfrist: 10.03.2024

Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Sandefjord kommune er den største kommunen i regionen Vestfold og Telemark. Vi har over 65 000 innbyggere og over 5000 ansatte. Sandefjord ligger sentralt i Vestfold og kun en times tid fra Oslo. Det er særdeles gode forbindelser til inn- og utland via fly, tog, buss og båt. Kommunen har flott natur, et aktivt kulturliv og er et godt sted å bo. Se gjerne www.sandefjord.kommune.no for mer informasjon.