Skip to content

Fastlegestillinger – Balsfjord kommune

 • by
Om stillingene

Ønsker du å jobbe som fastlege på liste med 600-650 pasienter hvorav 3 kurative dager,  og fleksibilitet med mulighet for hjemmekontor øvrige dager?

Hos oss kan legen velge mellom fastlønn med insentiver eller næringsdrift, og liste overdras til fastlege uten kostnader.

Vi kan tilby forsterket lokalt basistilskudd og lav drift/kontorleie for næringdrivende leger, slik at man starter hver måned i pluss før pasientrelatert arbeid.

Vi har sykelønnsordning med 60 % praksiskompensasjon for inntil 10 dagers fravær per år ved egen eller barns sykdom. 

Legetjeneten har godt arbeidsmiljø, med erfarent personell og det tilbys gode veiledningsordninger. Du deltar i en variert og spennende arbeidshverdag med gode muligheter for faglig utvikling.

Personalansvar for hjelpepersonell ivaretas av Balsfjord kommune.

Kommunen har ledig 2 legestillinger. En stilling er ledig fra 01.08.2024, og den andre etter avtale.

Legetjenesten er organisert i helse- og omsorgstjenesten, og inngår i helse- og familieenheten. Legekontoret og interkommunal legevakt er lokalisert på Storsteinnes, som er kommunens administrasjonssenter. Kommunen har 2 institusjoner, hvor ett er lokalisert fysisk nær legetjenesen i kommunens helse- og omsorgssenter. Tjenesten har 7 fastleger, 1 LIS 1 lege og kommuneoverlege. 

Stillingen tilpliktes inntil 20 % kommunale oppgaver tilknyttet hjemmel. For næringsdrivende betales fastlønn for kommunale oppgaver.

Det er plikt og rett til deltagelse i interkommunal legevakt.

Det er godt kollegialt samarbeid, også om øyeblikkelig hjelp.

Legevakt er lønnet med etter nasjonale satser. Det er for tiden 11-delt turnus, og en del vakter dekkes aktuelt av eksterne vikarer. Det er tilpliktet vaktdeltagelse, men man kan i stor grad påvirke vaktoppsett og få flere vakter om man ønske det. 

Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Spesialist i allmennmedisin eller gjennomført LIS 1 i Norge. 
 • Dersom du er i LIS 1 forløp er du også velkommen å søker
 • Gode muligheter for  veiledning og ordninger for lege under spesialistutdanning 
 • Rett til trygderefusjon i Norge
 • Gode skriftlige og muntlige norsk kunnskaper
 • Generelle datakunnskaper
 • Førerkort kl. B 
Personlige egenskaper
 • Kunne arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
 • Respektfull og ansvarlig 
 • Være ansvarsbevisst og utviklingsorientert 
 • Gode samarbeidsevner, være fleksibel og utadvendt
 • Evene til å jobbe i en travel hverdag
 • Postiiv til å bruke digitale løsninger i arbeid og samhandling
 • Personlig egnethet vil bli vurdert spesielt og utgjøre en viktig faktor for ansettelse 
Vi tilbyr
 • Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk
 • Pensjonsordning i Kommunal landspensjonskasse (KLP) for fastlønnede leger
Generell informasjon

Søknad, CV og vedlegg (vitnemål og attester) må sendes elektronisk via lenke på denne siden, “Søk stillingen”. Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.

Søknaden skal skrives på norsk, evt. et annet skandinavisk språk.

Aktuelle søkere vil blir innkalt til intervju.

Originale attester og vitnemål må medbringes på intervju.

Legg ved CV og minst 2 referanser.

Informasjon om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef Rigmor Hamnvik, mobil 95063180,  e-mail rigmor.hamnvik@balsfjord.kommune.no, eller

kommuneoverleger Martin Sarre, mobil  922 66 127, e-mail martin.sarre@balsfjord.kommune.no, eller Viktor Wahlstrøm 450 93 409.

Tilfredsstillende politiattest kreves framlagt før tiltredelse, men skal ikke vedlegges søknaden.

Balsfjord kommune ønsker ikke kontakt med annonseselgere.

Søk her!

Søknadsfrist: 10.03.2024

Balsfjord kommune

http://www.balsfjord.kommune.no/

Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst!

Kommunen strekker seg over et område på 1493 km2, hvor landskapet varierer fra flatt fruktbart jordbruksland til ville fjellområder.

Næringsutvikling er et viktig satsingsområde for kommunen, samtidig som det er viktig å ivareta Balsfjord som en av Nord-Norges største landbrukskommuner. Med flere store næringsetableringer de siste årene, bevitner dette om en attraktiv kommune, som er et godt sted å bo i og et sted å utvikle virksomheter.

Balsfjord kommune er en veldreven kommune med økonomikontroll og kompetente medarbeidere. Kommunen har et godt driv på utviklingssiden og står ovenfor spennende muligheter bl.a. knyttet til havneutvikling, arealdisponering for bolig og næring, og tilrettelegging for et aktivt næringsliv.

Storsteinnes er administrasjonssenter og det største tettstedet i kommunen. Videre finner vi de mindre tettstedene Nordkjosbotn, Laksvatn, Mestervik, Malangseidet og Sand. De tre sistnevnte på Malangshalvøya.

Helse- og omsorgstjenesten består av heldøgnsinstitusjoner/sykehjem, hjemmetjeneste, boligtjeneste for funksjonshemmede, aktivitetssenter til flere målgrupper, psykisk helse og rustjeneste, legetjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste, barnevern, samt koordinerende enhet. I tillegg har vi interkommunalt NAV-kontor og interkommunal legevakt, sammen med Storfjord kommune.

Balsfjord kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.