Skip to content

Ledig fastlegehjemmel i Aure kommune

 • by
Kort oppsummering

Vi har ledig en etablert fastlegepraksis ved Aure legekontor. Til hjemmelen hører det legevakt og kommunale oppgaver tilsvarende 20 %. Listetak er for tiden 750 pasienter. Vi søker deg med spesialisering i allmennmedisin og relevant erfaring. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Søknadsfristen er 17. mars 2024.

Aure er en liten kommune midt i smørøyet mellom Kristiansund og Trondheim, med fantastiske muligheter for den som vil oppleve den ville naturen vi har her.  

Reduksjon av gjeld for leger i utvalgte kommuner: Aure er, som eneste kommune i Møre og Romsdal, godkjent for denne ordningen. Se mer informasjon på Lånekassen sine sider.

Beskrivelse av arbeidsplassen

Legetjenesten i Aure er organisert i to lokaliteter, i Aure og på Tustna, og er organisert i enhet for helse- og familietjenester.

Ved Aure legekontor er det 3 fastleger, LIS1 og kvalifisert hjelpersonell tilsvarende 3,5 stilling. Legekontoret har gode rutiner og det praktiseres kollegial fraværsdekning.  Pridok benyttes som journalsystem, og vi har Trinnvis som kvalitetssystem. Det er etablert avtale med NOKLUS om laboratoriearbeid. Kommunen er med i et interkommunalt samarbeid innen miljørettet helsevern via Kystlab.

Beskrivelse av stillingen
Fastlegehjemmel:

Det er en etablert fastlegepraksis ved Aure legekontor. Listetak er for tiden 750 pasienter.

Legevakt:

Hjemmelsinnehavere deltar i kommunens legevaktordning. Det er 5-delt daglegevakt (lokal legevakt) hverdager kl. 0800 – 1530, og 11-delt interkommunal legevakt med kommunene Heim og Smøla utenom kontortid. Under legevakt benyttes eget kontor eller ambulansebåten «Øyvakt», (utstyrt som legekontor). Legene organiserer selv vaktfordelingen hver 6. måned, og det vektlegges fleksibilitet i forhold til enkeltes ønsker om vakt

Kommunal stilling:

Lege vil pålegges kommunale oppgaver tilsvarende inntil 20 % stilling. Du vil selv kunne påvirke fordeling av kommunale oppgaver i kollegiet ut ifra egne ønsker og kvalifikasjoner.

Hvem søker vi etter
 • Vi ser etter en lege med spesialisering i allmennmedisin. Andre leger vil også kunne vurderes, forutsatt oppstart i spesialisering ved tiltredelse.
 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Det blir stilt krav om politiattest.
 • Det blir tillagt særlig vekt på relevant erfaring, personlige egenskaper og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Hva kan vi tilby
 • Aure kommune kan tilpasse tilknytningsform etter søkers ønsker (selvstendig næringsdrivende, fast stilling, 8.2-avtale eller annet).
 • Aure kommune er godkjent utdanningsvirksomhet i allmennmedisin og har godkjent veileder.
 • Spesialisering kan gis i strukturert ALIS-løp med utgifter dekket.
 • Mulighet til å slette gjeld i lånekassen. Se Lånekassen sine sider for mer informasjon
Hvordan søker du på stillingen
 • Du søker digitalt via vårt rekrutteringssystem ved å følge lenken i annonsen.
 • Det er ønskelig at det oppgis 2 referanser.
 • Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju.
 • Søknadsfrist 17.03.2024.
Personvern og offentlighet

Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven.

Navn på søkere kan bli offentliggjort. Se offentlighetsloven § 25.

Kontaktperson

Geir Nielsen, enhetsleder Helse og Familie

Mobil 41215591, e-post geir.nielsen@aure.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 17.03.2024

Aure kommune har ca. 3.500 innbyggere og ligger nord i Møre og Romsdal på grensa til Trøndelag. Kommunen med sin flotte natur med fjell, skog, hav og skjærgård, ligger sentralt plassert som nabokommune til Kristiansund og ca. 2 timers biltur til Trondheim. Vi har et allsidig næringsliv innen primær-, marin-, maritim-, olje/gass-, reiseliv- og handel/servicenæringen, et aktivt idretts- og kulturliv og gode oppvekst- og levekår for både små og store, bl.a. full barnehagedekning. For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside: www.aure.kommune.no Kommunen er organisert etter tonivåmodellen med rådmann, rådgivere i stab / fellestjenester og 6 linjeledere. Kommunen har utstrakt interkommunalt samarbeid på en rekke fagområder