Skip to content

Barne- og ungdomsarbeider – 100% engasjement – Rendalen kommune

  • by

Berger skole
100 % lærervikariat med mulighet for fast ansettelse (01.08.2024 – 31.07.2025)

Engasjement for perioden (01.08.2024 – 31.07.2025)
Barne- og ungdomsarbeider – 100% stilling
Vernepleier – 100% stilling
Lærer/pedagog – inntil 100% stilling med spes.ped. /norsk2

Kulturskolen
Inntil 80 % fast stilling som kulturskolelærer – Bandinstrumenter/blåseinstrumenter/korps-/orkesterdirigent

Fagertun skole
Inntil 250% lærerstillinger, fast.
Inntil 240% lærerstillinger, vikariat (01.08.2024 – 31.07.2025).

Engasjement for perioden (01.08.2024 – 31.07.2025)
Lærer i 100% stilling, norsk 2
Lærer i voksenopplæring – 100% stilling

Utlysningen gjelder alle stillinger som måtte bli ledige høsten 2024, og spørsmål knyttet til den enkelte skole rettes til rektorene ved den aktuelle skolen.

OPPVEKST:
Skoler og barnehage er organisert i en felles sektor, Oppvekst. Det innebærer helhetlig tenkning på tvers av aldersgruppene, felles satsningsområder, tidlig innsats og fornuftig ressursforvaltning.
Vi deltar i interkommunalt samarbeid i Nord-Østerdal.
Ansatte får gode muligheter til faglig utvikling og videreutdanning.
De ansatte på Oppvekst tar ansvar for et godt arbeidsmiljø, er nytenkende, engasjerte og har godt humør.

BERGER SKOLE:
Berger skole er en fådelt barneskole med 1. – 7. trinn. Det er 51 elever inneværende år. Skolen har SFO-ordning, og Rendalen kulturskole er lagt inn under virksomheten. Det er 18 ansatte ved skolen.
Våren 2024 startet vi opp med kompetanseheving rundt tilpasset opplæring.

FAGERTUN SKOLE:
Fagertun skole er en fådelt grunnskole, 1. – 10. trinn, 110 elever. Skolen har SFO-ordning, og Rendalen Voksenopplæring er lagt inn under virksomheten. Det er om lag 20 ansatte ved skolen. Våren 2024 starter vi opp med kompetanseheving rundt “relasjonsbasert klasseledelse”.

Stillingsbeskrivelse/arbeidsoppgaver:
Undervisning i aldersblandede grupper.

Krav til kvalifikasjoner:

Lærerstillingene:
Søkere må ha godkjent lærerutdanning. Annen relevant høyskoleutdanning kan godtas, avhengig av erfaring og egnethet. Vi ønsker nye medarbeidere som er fleksible, løsningsorienterte og har gode samarbeidsevner.
Det er ønskelig med undervisningskompetanse i norsk, engelsk, kroppsøving og spesialpedagogikk.

Barne- og ungdomsarbeider:
Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.
Erfaring fra arbeid med barn

Vernepleier:
Autorisasjon som vernepleier

Særskilte krav til stillingene:
De som tilsettes må legge fram godkjent politiattest før tiltredelse (§ 10-9 i opplæringsloven)

Personlige egenskaper for stillingene:
Setter elevene i sentrum
God relasjonskompetanse
Gode samarbeidsevner
Viser initiativ, humor og arbeidsglede
Er faglig nysgjerrig og selvstendig
Løsningsorientert
Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt ved ansettelsen

Vi tilbyr:
Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver på et viktig område for kommunen.
Et godt oppvekstmiljø med god kapasitet og kvalitet.
Et arbeidsmiljø som er preget av samarbeid, utvikling og glede.
Lønn etter avtale.
Behjelpelig med å skaffe bolig.
Gode pensjons- og forsikringsvilkår.

Rendalen kommune har som hovedregel at stillingssøkere skal være offentlige, jf Offentlighetslovens § 25. Dersom navnet ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 17.03.2024

Rendalen kommune

Rendalen kommune ligger i Innlandet fylke og er en del av Fjellregionen. Kommunen har omlag 1 800 innbyggere og er en av de største kommunene i Sør-Norge med sine 3178 kvadratkilometer. Rendalen har et levende bygdesamfunn med rike tradisjoner og mye kultur. Utmarka i kommunen brukes mye av rendøler og andre, og det er usedvanlig rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.