Skip to content

Kippermoen ungdomsskole har ledige lærerstillinger fra 01.08.2024

 • by

Kippermoen ungdomsskole er kommunens eneste rene ungdomsskole. Skolen ligger ved Kippermoen idrettssenter som inneholder fotballhall, svømmebasseng og gymsaler. Skolen ligger midt i hjertet av byens idrettsanlegg med omkringliggende fotballbaner, tennis- og friidrettsbane, samt sykkelpark og skilek-anlegg. Skolen mottar elever fra 3 barneskoler og har i dag 400 elever og ca. 70 ansatte. Skolen har også en egen alternativ opplæringsarena som ligger 200 meter fra skolen, og som heter Skolestua. Skolen jobber systematisk for å fremme et godt læringsmiljø og er opptatt av elevmedvirkning og inkludering.

Skolen deltar i likhet med de øvrige skolene i kommunen i et treårig utviklingsarbeid der satsningsområdet er inkluderende læringsmiljø og ledelse.

Skolens verdier er ENGASJEMENT, MESTRING, SKAPERLYST OG RESPEKT, og etterstreber seg at alle nåværende og fremtidige ansatte skal jobbe i tråd med disse.

Følgende lærerstillinger lyses ut fra Kippermoen ungdomsskole:

 1. 1 x fast 100% lærerstilling
 2. 2 x årsvikariat 100% lærerstillinger
 3. Evt. andre faste stillinger eller vikariat som måtte bli ledige før 01.08.24

Ønskede fagområder

 • Kunst og håndverk
 • Matematikk
 • Fransk
 • Engelsk
 • Naturfag
 • Norsk
 • Kroppsøving
 • Norsk som 2.språk
 • Musikk
 • IKT
 • Spesialpedagogikk

 Arbeidsoppgaver

 • De som tilsettes ved Kippermoen ungdomsskole må arbeide for skolens samlede behov. Målsetningen er å gi elevene en praktisk, variert og relevant opplæring.
 • Alle som tilsettes i ordinære lærerstillinger må kunne ta teamleder- og /eller kontaktlærerfunksjon, og bør kunne undervise på alle trinn.
 • For eventuelle stillinger er det ønskelig med kompetanse og ferdigheter i pedagogisk bruk av IKT-verktøy som f.eks. læringsbrett.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • For tilsetting som lærer gjelder krav om undervisningskompetanse i samsvar med krav i Opplæringsloven og kompetanseforskriften.
 • Erfaring som kontaktlærer og god kompetanse i lærings- og klasseledelse blir vektlagt.
 • Den som tilsettes må før tiltredelse legge fram politiattest i samsvar med Opplæringslovens §10-9.

Personlige egenskaper:

 • Vi vil under tilsettingsprosessen søke medarbeidere som viser et positivt engasjement, er fleksible og viser god evne til samarbeid.
 • Videre som viser god evne til å arbeide selvstendig og målrettet i direkte arbeid med ungdom.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Stimulerende, spennende og robuste fagmiljøer med gode utviklingsmuligheter.
 • Inkluderende og positivt arbeidsmiljø.

Lønnsvilkår

Lønn i henhold til tariff, kompetanse og ansiennitet.

Informasjon

Vitnemål og attester tas med på ett eventuelt intervju.

For stillinger i Vefsn kommune
Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester bringes med til ett eventuelt intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 19.03.2024

Kontaktperson for stillingen:

Rektor Trine Bukten
Mobil: 48185483
E-post: trine.bukten@vefsn.kommune.no

Vefsn kommune har 13 400 innbyggere hvorav ca. 10.000 bor i byen og regionsenteret Mosjøen. Byen er et trivelig service, handels- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6. Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune har store ambisjoner og søker å drive kontinuerlig utviklings- og forbedringsarbeid. Den samlede virksomheten har ca. 1.100 årsverk og er organisert med 20 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Vår visjon er: Et steg foran, som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdiene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement.