Skip to content

Mosjøen skole har ledige stillinger som tospråklig lærer og morsmålslærere

 • by

Mosjøen skole er en 1-7 skole med ca. 300 elever, hvorav ca. 110 barn er i SFO. Mosjøen skole har ca. 60 medarbeidere. Skolen ligger midt i hjertet av byen med gangavstand til idrettsområde og skogsområde, hvor vi har opprettet et eget uteklasserom. Skolen har et engasjert personale med en felles visjon: «Vi får til det vi vil!». Visjonen synliggjør ønsket holdning og tenkning. Våre verdier i det daglige arbeid med barns utvikling og læring preges av verdiene: Trygghet, Glede, Respekt og Nysgjerrighet.

Mosjøen skole har følgende ledig lærerstillinger i tidsrommet 01.08.24 – 31.07.25:

 1. Morsmålslærer i Arabisk, 2 t/u
 2. Morsmålslærer i Kinyarwanda, 2 t/u
 3. Morsmålslærer i Tagalog, 2 t/u
 4. Morsmålslærer i Thai, 2 t/u
 5. Morsmålslærer i Zeinab, 2 t/u

Eventuelt andre ledige stillinger som oppstår. Behovet kan endre seg.

Stillingene kan om mulig kombineres med andre utlyste lærerstillinger for skolen. Se egen utlysning på disse.

 Arbeidsoppgaver:

 • Den som tilsettes i Mosjøen skole må arbeide for skolens samlede behov og i tråd med skolens målsettinger.

Kvalifikasjoner:

 • For tilsetting som lærer gjelder for øvrig krav om undervisningskompetanse i samsvar med krav i Opplæringsloven og Kompetanseforskriften.
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Søkere fra land utenfor Skandinavia må som et minimum ha bestått norskprøve på B2
 • Det er ønskelig med kompetanse og ferdigheter i pedagogisk bruk av IKT-verktøy som f.eks. læringsbrett.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker medarbeidere som viser et positivt engasjement, er fleksible og viser god evne til samarbeid. Videre som viser god evne til å arbeide selvstendig og målrettet i direkte arbeid med barn.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Oppgi referanser i søknaden. Legg ved vitnemål.

Den som tilsettes må FØR tiltredelse legge fram politiattest i samsvar med Opplæringslovens § 10-9

Vi tilbyr:

 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Positive og løsningsorienterte kollegaer og et svært godt arbeidsmiljø 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Karl Børre Krogh eller inspektør Arnfinn Olsen på telefon 75101300.

Lønnsvilkår:

Lønn iht. gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet.

For stillinger i Vefsn kommune:

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Bekreftede kopier av vitnemål og attester bringes med til et eventuelt intervju. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 19.03.2024

Kontakt:
Karl Børre Krogh
Mobil: 91344053
E-post: karl.krogh@vefsn.kommune.no

Vefsn kommune har 13 400 innbyggere hvorav ca. 10.000 bor i byen og regionsenteret Mosjøen. Byen er et trivelig service, handels- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6. Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune har store ambisjoner og søker å drive kontinuerlig utviklings- og forbedringsarbeid. Den samlede virksomheten har ca. 1.100 årsverk og er organisert med 20 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Vår visjon er: Et steg foran, som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdiene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement.