Skip to content

Tjenesteleder psykisk helse og rus – Modum kommune

  • by

Synes du ledelse er spennende og brenner for fagfeltet psykisk helse og rus? Da er det nettopp deg vi søker.

Vi har ledig 100 prosent fast stilling som tjenesteleder for kommunens psykiske helse- og rustilbud. Her har du en unik mulighet til å søke en veldig spennende stilling. Du vil ha stor mulighet til å påvirke og utvikle framtidens psykiske helse- og rustilbud i Modum kommune.

Kommunens psykiske helse- og rustilbud består i dag av ambulant team, aktivitetshus og bofelleskap med 19 boliger. Avdelingene er for tiden lokalisert på to forskjellige steder, men i nærhet til hverandre. Teamene er tverrfaglig sammensatt av dedikerte medarbeidere med god kompetanse på fagfeltet.

Stillingen innebærer
• Daglig ledelse av tjenesten.
• Ansvar for oppfølging av personal, fag/kvalitet og økonomistyring.
• Strategisk arbeid med videreutvikling av tjenesteområdet.
• Lede tjenesten i tråd med vedtatte mål og retning.
• Målstyring, og sikre måloppnåelse.
• Deltakelse i tjenesteområdets ledergruppe.
• Samhandle og styre prosesser innad i tjenesteområde og i samhandling med andre.

Kvalifikasjoner
• Relevant helse- og sosialfaglig utdanning på bachelornivå.
• Videreutdanning innen psykisk helsevern og ledelse. Erfaring fra lignende arbeid kan kompensere for krav om lederutdanning.
• Relevante IT-kunnskaper.
• Erfaring fra arbeid med HMS, kvalitetssikring og ressursstyring.
• Kjennskap til relevant lovverk.
• Det er ønskelig med erfaring fra fagfeltet.

Annet
• Førerkort klasse B og disponibel bil.
• Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper
• Du evner å tenke helhetlig, strategisk og langsiktig.
• Du leder på en samlende og tillitsskapende måte.
• Du er strukturert, resultatbevisst og har gjennomføringsevne.
• Du evner å inspirere, motivere og involvere.
• Du er fleksibel og endringsdyktig og evner å «tenke utenfor boksen».
• Du er en relasjonsbygger og evner å stå i krevende relasjoner.
• Du er trygg i lederrollen.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
• Lønn etter avtale.
• Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
• Faglige utfordringer.
• Utviklende arbeidsmiljø.
• Ansatte med lang erfaring og god kompetanse som brenner for faget.
• Mulighet for stipend til videreutdanning innen ledelse.

Pensjon
I denne stillingen vil du få en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. Med pensjonsrett i KLP får du medlemspris og gunstige betingelser på en rekke bank, forsikring og spareprodukter. Kort fortalt om offentlig tjenestepensjon kan du lese her. Se mer informasjon om fordelene dine som ansatt i Modum kommune med pensjon i KLP her.

Offentlig søkerliste
Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Hvis begrunnelsen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søkere som ikke oppgir begrunnelse vil bli oppført på offentlig søkerliste.

Kontaktperson:
Vibeke Helen Valum – virksomhetsleder hjemmebaserte tjenester
Mob:+47 47275472
E-post: vibeke.valum@modum.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 21.03.2024

Vår oppgave er å levere best mulig tjenester til alle våre vel 14.000 flotte innbyggere. Det ønsker vi å gjøre med engasjement, smil og profesjonalitet, og med muligheter for nyskapende og romslig jobbutøvelse. På den måten vil slagordet vårt «Modum – skaper ny energi» smitte til både deg og alle de vi betjener. I Modum bor du tett på flott natur, samtidig som du har kort vei til flere byer. Det yrer av fritidstilbud og engasjerte mennesker i kommunen vår. Er du kvalifisert, engasjert og motivert håper vi du søker på stillingen du ønsker deg – uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Velkommen som arbeidssøker! Se vår tilgjengelighetserklæring her: https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/b2206030-c4fc-4b1e-bf8c-ac8307ef413d