Skip to content

Enhetsleder opplæring og kultur – Hemnes kommune

 • by

Vi ser etter deg som ønsker å lede og ha en sentral rolle i videreutvikling av enhet opplæring og kultur i Hemnes kommune. Vi har ledig en 100% fast stilling som enhetsleder for opplæring og kultur. 

Enhet opplæring og kultur består i dag av 5 skoler, voksenopplæring, kulturskole, ungdomsklubber, bibliotek og flyktningtjeneste. Enheten ivaretar oppgaver som er av stor betydning for barn, unge, deres familier samt bosetting og integrering av flyktninger. Hemnes kommune har nedfelt at vi skal være en kommune med ekstra gode oppvekstvilkår.

Arbeidsoppgaver

Som enhetsleder for opplæring og kultur i Hemnes kommune, vil du få et overordnet resultatansvar for alle tjenestene i enheten, både faglig og økonomisk. Du vil p.t. ha direkte lederansvar for sju ledere, og vil ivareta rollen som administrativ skoleeier. Som enhetsleder inngår du i kommunalsjef for oppvekst og familie sin ledergruppe.

 • Videreutvikle og samordne arbeidet i enhetens avdelinger og bidra til forbedring, forenkling og utvikling.
 • Etablere nødvendige arenaer for god samhandling og tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt.
 • Bidra til at kommunens og enhetens visjoner, mål og planer blir realisert.
 • Bidra til å utvikle god intern og ekstern kommunikasjon.
 • Bidra til å bygge omdømme og gode relasjoner med samarbeidspartnere.
 • Bidra til godt partssamarbeid.
 • Være ansvarlig for god saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak.
 • Være ansvarlig for den totale driften for enhetens avdelinger.

Kvalifikasjonskrav:

 • Godkjent skolefaglig kompetanse.
 • Videreutdanning innenfor organisasjon og ledelse. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Ledererfaring.
 • Du mestrer å jobbe innenfor både korte tidsfrister og mer tidkrevende og lengre prosesser.
 • Meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig at du har erfaring med skoleutvikling og ledelse, og har evne til å forankre og drive frem endringer.
 • Det er ønskelig at du har ledererfaring fra kompleks og politisk styrt kunnskapsorganisasjon.
 • Det er ønskelig at du har erfaring med tidlig og helhetlig innsats,  og som bidrar til tverrfaglig og samordnet samhandling med interne og eksterne samarbeidsparter.
 • Du har visjoner for utvikling av gode og virkningsfulle oppvekst tjenester.
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner.
 • Du er er en trygg, synlig og samlende leder, med høy arbeidskapasitet
 • Evne til å lede, veilede, motivere og utvikle medarbeidere og team.
 • Du er kvalitetsbevisst, strukturert og nøyaktig.
 • Du liker å dele kunnskap, inkludere og bidra til gode prosesser.
 • Du liker nye utfordringer og har evne til å gjennomføre endringer.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 • Vi ønsker at du i søknaden gir uttrykk for dine tanker om lederrollen i en kunnskapsorganisasjon.
Vi tilbyr
 • En sentral lederrolle i et viktig samfunnsoppdrag innenfor oppvekstfeltet.
 • Mulighet for faglig utvikling.
 • Dyktige og engasjerte kollegaer som utvikler og bygger hverandre opp.
 • Arbeidssted p.t. er Korgen rådhus.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter avtale.

Hemnes kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.
I hht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

Kontaktinformasjon

Sølvi Åsheim, Kommunalsjef, +47 41 57 34 35

Arbeidssted

Sentrumsveien 1
8646 Korgen

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Hemnes Kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 19.03.2024

Søk stillingen her!

Hemnes kommune

Hemnes kommune ligger perfekt plassert på et Helgeland i stadig utvikling.

Med en liten halvtime til både Mosjøen og Mo i Rana, er det kort vei til det meste.

Kommunen har om lag 4500 innbyggere fordelt på de fem tettstedene Bjerka, 
Bleikvasslia, Finneidfjord, Hemnesberget og Korgen.