Skip to content

Byggesakshandsamar – Kinn kommune

  • by

Kinn kommune søker en byggesakshandsamar i 100% fast stilling ved planavdelingen. Valfri kontorplass er Måløy eller Florø.
Ansvarsområdet for denne avdelingen omfatter tjenester som plan- og byggesak, oppmåling, kart- og geodata, landbruksforvaltning, natur- og miljøforvaltning, vann, avløp og renovasjon.
Vi har varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer som krever høy kompetanse. Godt samarbeid og kunnskapsdeling mellom fagområdene står sentralt i det daglige arbeidet. Dette gir gode muligheter for faglig utvikling.
Både næringslivet og Kinn kommune gjennomfører for tiden store prosjekter som utfordrer planenheten med interessante og lærerike hverdager. Hos oss får du muligheten til å være med på utviklingen av en spennende kommune med stort potensiale for vekst.

Arbeidsoppgåver

Som saksbehandler hos oss vil du få jobbe med følgende oppgaver:
Byggesaks- og klagebehandling.
Tilsyn og ulovlighetsoppfølging.
Dispensasjonsbehandling.
Stillingen kan, avhengig av kompetanse, tillegges andre oppgaver.

Kvalifikasjonar

Bachelor- eller mastergrad innen ingeniørfag,  planfag, jus eller andre relevante fag.
Relevant erfaring fra hele eller deler av stillingens ansvarsområde kan kompensere for utdanningskravet.
Gode dataferdigheter.
Kunnskap om Plan- og bygningslovgivningen er en fordel.
Relevant praksis fra offentlig eller privat sektor er ønskelig. Du behersker norsk godt, både muntlig og skriftlig

Personlege eigenskapar

Du er serviceinnstilt og ansvarsbevisst.
Du er fleksibel og utviklingsorientert.
Du er analytisk, strukturert, og kan løse komplekse problemstillinger.
Du liker å jobbe både selvstendig og i samarbeid med kolleger.
Du kan skrive god tekst til aktuelt formål.
Du trives med høyt arbeidstempo.
Du er raus, både i forhold til kunder og kollegaer.
Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

En interessant stilling med muligheter for karriereutvikling.
Et raust og trivelig arbeidsmiljø.
Et godt kollegialt fellesskap med mye arbeidsglede og godt humør.
Lønn og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale og lokale lønnspolitiske retningslinjer.
Dekning av flytteutgifter etter kommunalt reglement.
Kommunal pensjons- og forsikringsordning

Kontaktinformasjon

Leni Marie Lisæter, Plansjef i Kinn, +47 99029461

Arbeidsstad

Magnus Thingnesgate 1
6900 Florø

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Kinn kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 17.03.2024

Søk her

Foto: Freysteinn G. Jonsson

Vår visjon:
I Kinn har vi gode fungerande lokalsamfunn, der vi realiserer det store potensiale på kysten, flotte bu- og fritidsområde og ei berekraftig utvikling.  Vi er ein av dei største kommunane i Vestland fylke med våre 17.131 innbyggarar. Som arbeidsgjevar har vi med oss 1632 tilsette, og vi ønskjer deg velkommen med på laget.  I alle stillingar knytta til helse og velferd og alle stillingar i oppvekst – må tilsette pårekne koordinatoransvar.