Skip to content

Sektorleder hjemmetjenester – Steinkjer kommune

 • by

Helse- og omsorgstjenestene i Steinkjer kommune står foran store og spennende utviklingsprosesser, hvor hovedstrategien er at våre innbyggere skal ha muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Det er igangsatt endringsprosesser innenfor sektor hjemmetjenester, både knyttet til struktur og arbeidsmetoder.  

Sektorleder hjemmetjenester er en av to sektorledere i etat helse og velferd, hvor sektorlederne er en del av kommunalsjef helse og velferd sin strategiske ledergruppe. Sektorleder vil i samarbeid med resten av ledergruppen være med på en spennende utvikling av tjenesten for å være bærekraftig – nå og i fremtiden. Sektorleder har ansvaret for sektor hjemmetjenester, som per i dag er organisert i åtte enheter ledet av enhetsledere. 

Ansvar og delegasjon:
 • Sektorleder har overordnet økonomi-, fag- og personalansvar for sektoren sine ansvarsområder. 
 • Sektorleder har ansvar for å forberede politiske saker på eget sektorområde, samt tverrsektorielle politiske saker 
 • Sektorleder deltar i strategisk samarbeid på tvers av andre sektorer og inngår i kommunalsjef helse og velferd sin ledergruppe sammen med øvrige sektorledere og leder av forvaltningskontoret.  
 • Deltakelse i politiske møter mv. 
 • Partsamarbeid i sin sektor  
Kvalifikasjoner
 • Ledererfaring fra helse og omsorg, fortrinnsvis innenfor kommuner og fra hjemmetjenesten 
 • Utdanning innenfor relevant fagområde, minimum på bachelornivå 
 • Lederutdanning  
 • Økonomikompetanse og erfaring 
 • Erfaring fra endrings- og omstillingsprosesser 
 • God digital kompetanse og beherskelse av IKT verktøy  
 • Strategisk og utviklingsorientert, målrettet og resultatorientert 
 • Tydelig leder med gode samarbeidsevner 
 • Opptatt av relasjoner og med evne til å motivere og inspirere, lytte og skape tillit 
 • Strukturert, med gode analytiske ferdigheter og god skriftlig og muntlig framstillingsevne 
 • God administrator med kontroll på regelverk og økonomi 
Personlige egenskaper
 • Du er en faglig sterk leder som er god til å involvere, motivere og myndiggjøre medarbeidere  
 • Du har god gjennomføringsevne, er trygg i rollen som leder og klarer å skape engasjement  
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestrer perioder med høyt arbeidstempo  
 • Du har gode samarbeidsegenskaper 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og dyktig til å bygge relasjoner på tvers i organisasjonen  
 • Evne til å stimulere til nyskaping og gjennomføre endringer  
 • Du er i stand til å bringe tjenesten videre opp og fram i takt med samfunnets utvikling  
 • Du ser nødvendigheten av endringsprosesser og står stødig i disse  
Vi tilbyr
 • Vi tilbyr en spennende og utfordrende lederstilling med ansvar og handlingsrom til å videreutvikle en godt fungerende tjeneste. 
 • Vi søker en tydelig og visjonær leder som brenner etter å lede en tjeneste der samarbeid og kvalitet står i fokus, og der hovedvekten legges på at eldre skal få best mulig hjelp til et godt og selvstendig liv. 
 • Lønn etter avtale og kompensjonsdager etter til enhver tid gjeldende avtale. 
 • God pensjons- og forsikringsordning  

Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunalsjef helse og velferd, Anita Ulstad.    

Kontaktinformasjon

Anita Ulstad, Kommunalsjef hjelse, 47294858, anita.ulstad@steinkjer.kommune.no

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Steinkjer kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 25.03.2024

Søk stillingen her!

Steinkjer er administrasjonssenteret i Trøndelag fylke. Kommunen ligger innerst i Trondheimsfjorden og er Norges geografiske midtpunkt. Steinkjer har ca. 25.000 innbyggere, og ligger 2 timer med bil fra Trondheim og rundt 1 time og 40 minutter til flyplassen på Værnes.
Det er togforbindelse både nord og sørover med Nordlandsbanen som passerer gjennom Steinkjer.


Steinkjer er en av landets største jordbrukskommuner, er universitetsby og har et aktivt handelssentrum med et spennende næringsliv. Vi har helse- og beredskapshus med bl.a. legevakt og distriktsmedisinsk senter for Inn-Trøndelag.

Her er et godt aktivitets-, kultur- og idrettsmiljø både sommer som vinter. På Guldbergaunet idrettspark finner du både håndball-, fotball- og friidrettsbane både inne og ute, samt videregående utdanning med satsing på toppidrett.
Muligheter for gode tur- og aktivitetsopplevelser i skog, fjell og ved sjø for alle aldersgrupper.


Årlig er det mange kulturarrangementer i Steinkjer, som Steinkjerfestivalen, Hilmarfestivalen samt mange andre musikk- og kulturbegivenheter. Vi har kino og kulturhus, samt kulturskole.

Kommunes motto er «åpen, lys og glad» med sterke historiske røtter og store framtidsambisjoner. Vi har sterk satsing på kultur, helse og oppvekst.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.
Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter offentleglova gis av personaltjenesten.