Skip to content

Undervisningsstillinger ved skolene i Aure kommune

 • by
Kort oppsummering

Tustna barne- og ungdomsskole (TBUS) og Aure barne- og ungdomsskole (ABUS) har ledige lærerstillinger fra 1. august 2024.

TBUS har ledig 100 % fast stilling og 100 % årsvikariat.

ABUS har ledig inntil 100 % stilling årsvikariat.

Beskrivelse av arbeidsplassen

Tustna barne- og ungdomsskole (TBUS) er en 1 – 10-skole med ca. 80 elever. 

Aure barne- og ungdomsskole (ABUS) er en 1 – 10 skole med ca 250 elever; 150 elever på barnetrinnet og ca 100 elever på ungdomstrinnet.

Nærmere beskrivelse av skolene finner du på Aure kommune sin hjemmeside: aure.kommune.no

Hvem søker vi etter

TBUS har behov for en lærer i 100 % fast stilling på ungdomstrinnet som har kompetanse innen språkfagene norsk og engelsk. Gjerne også tysk, samt spesialpedagogikk.
ABUS og TBUS har behov for vikarlærere med allsidig fagkrets.

 • Det er ønskelig med tidligere praksis og erfaring fra grunnskolen.
 • Du må ha evne til samarbeid, kommunikasjon, fleksibilitet og være utviklingsorientert. 
 • Du må ha godkjent kompetanse i undervisningsfag, pedagogikk og være en tydelig klasseleder/kontaktlærer.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Du må snakke og skrive godt norsk.
Hva kan vi tilby
 • I Aure kommune får du lønn tilsvarende 10 års ansiennitet i sentral tariffavtale.
  Ut over dette har vi lokal stige som gir 4000 i tillegg etter 12 år ans. og ytterligere 4000 ved 14 års ans.
 • Gode pensjonsordninger
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Ansettelse skjer i tråd med gjeldende lover, avtaler og regelverk.
Hvordan søker du på stillingene
 • Du søker digitalt via vårt rekrutteringssystem ved å følge lenken i annonsen.
 • Det er ønskelig at det oppgis 2 referanser.
 • Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju.
 • Søknadsfrist dato 31.03.24.
Personvern og offentlighet

Innsendte opplysninger behandles i tråd med offentlighetsloven.

Navn på søkere kan bli offentliggjort. Se offentlighetsloven § 25.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 31.03.2024

Aure kommune har ca. 3.500 innbyggere og ligger nord i Møre og Romsdal på grensa til Trøndelag. Kommunen med sin flotte natur med fjell, skog, hav og skjærgård, ligger sentralt plassert som nabokommune til Kristiansund og ca. 2 timers biltur til Trondheim. Vi har et allsidig næringsliv innen primær-, marin-, maritim-, olje/gass-, reiseliv- og handel/servicenæringen, et aktivt idretts- og kulturliv og gode oppvekst- og levekår for både små og store, bl.a. full barnehagedekning. For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside: www.aure.kommune.no Kommunen er organisert etter tonivåmodellen med rådmann, rådgivere i stab / fellestjenester og 6 linjeledere. Kommunen har utstrakt interkommunalt samarbeid på en rekke fagområder