Skip to content

Faste lærerstillinger og vikariat i Storfjordskolen – Storfjord kommune

 • by
Om Storfjordskolen

Storfjordskolen består av to kommunale grunnskoler. Hatteng skole er en 1-10 skole med 120 elever og 30 ansatte. Skibotn skole er en 1-7-skole med 38 elever og 16 ansatte. 

Hovedsatsninger:

 • Storfjordskolen deltar i DeKomp og Oppfølgingsordninga. I samarbeid med Universitetet i Tromsø jobber vi med kollektiv kompetanseutvikling for å styrke tilpasset opplæring, elevmedvirkning, mestring og motivasjon. 
 • Skolene har samarbeidsavtale med Ishavskysten friluftsråd. Sammen skal vi skape en mer praktisk skolehverdag med bruk av uteskole og nærmiljøet som læringsarena.
 • Språkundervisningen i grunnskolen er et viktig fundament i kommunens helhetlige språk- og kultursatsning. Rundt 40 % av elevene i Storfjordskolen har opplæring i samisk eller finsk.
 • Alle elevene har lærebrett (iPad), og skolen har nye læreverk både i papir og digitalt. Elevene på ungdomstrinnet har hver sin pc.

Her kan du lese mer om Storfjordskolen

Om stillingene
 • Inntil 8 faste og midlertidige stillinger i Storfjordskolen f.o.m 1. august 2024.
 • Stillingene er undervisningsstillinger i barne- og ungdomsskole med ulike fag.
Kvalifikasjoner

Krav:

 • Godkjent undervisningskompetanse for grunnskolen
 • Gode digitale og skriftlige ferdigheter
 • Har samarbeidsevne, er utviklings- og endringsorientert, fleksibel og jobber godt selvstendig og i team.
 • Er engasjert, ser muligheter og er genuint opptatt av barnet beste.
 • Er en omsorgsfull og tydelig klasseleder

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Særskilte fagønsker: samisk, kvensk/finsk, spansk, spesialpedagogikk, kunst- og håndverk og naturfag

Vi tilbyr
 • Lønn i henhold til tariff og lokale avtaler.
 • Et trivelig kollegium med stor faglig kompetanse, og et godt og støttende arbeidsmiljø med erfarne og utviklingsorienterte arbeidskollegaer.
 • En spennende arbeidsplass med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Motiverte og kompetente medarbeidere
 • God pensjonsavtale (SPK)
 • Storfjord er den sørligste av virkemiddelkommunene i nord. Det betyr lavere skatt og nedskriving av studielån med kr. 25 000, samt at lærere i tillegg får nedskrevet studielånet med kr. 20 000 per år.
Generell informasjon

Ved spørsmål om stillingene kan du kontakte: 

Søknad og CV med henvisning til referanser, vedlagt bekreftede kopi av vitnemål og attester, sendes elektronisk via link på denne siden.

Ved spørsmål om utfylling av søknadsskjemaet kan Jobbnorge kontaktes på 755 42 220  hverdager mellom kl 08.00-16.00, eller send en e-post. 

Søknadsfrist: 24.04.2024

Søk stillingene her!

Storfjord kommune

https://www.storfjord.kommune.no/

Grensekommunen Storfjord vil ha deg som vår nye medarbeider i vår lille, store og unike kommune! Vi er en liten kommune i Nord-Troms med drøye 1800 innbyggere. Vårt landskap strekker seg fra Lyngenfjorden, opp dalene, innover viddene, og helt opp til over 1500 m høye fjelltopper. Vi er stolte av vår unike historie som møteplass på Nordkalotten og vi pleier vår samiske og kvenske historie og kulturarv ivrig. 

Som kraftkommune ønsker vi å rigge gode tjenester til våre innbyggere og samtidig ha fokus på utvikling. Vår kontrastfylte natur, gode klima og spennende beliggenhet preger vårt samfunns- og næringsliv. Tromsø ligger bare en god time unna, og som grensekommune har vi gode finske og svenske samarbeidspartnere rett i nabolaget.

Private helsetjenester, reiseliv, bygg og anlegg, samt grenserelaterte tjenester som toll, politi, transport og spedisjon er viktige arbeidsplasser hos oss i tillegg til primærnæringene og kommunal tjenesteproduksjon. Vi vil gjerne ha flere samfunnsbyggere på laget vårt! Blir du med? 

Du finner mer informasjon om Storfjord her: boistorfjord.no