Skip to content

Inspektør til Kippermoen ungdomsskole – Vefsn kommune

 • by

Vi søker inspektør i 100% stilling med tiltredelse 01.08.24. Stillingen er tillagt 40% undervisning og 60% ledelse. Skolen har i overkant 400 elever og ligger fint plassert i nærhet til idrettshall og friluftsområde. Skolens ansatte er utviklingsorienterte og arbeider systematisk med skoleutvikling. Faglige satsinger ved skolen framover vil være inkluderende læringsmiljø og ledelse. Skolen har tatt i bruk nettbrett som verktøy i undervisningen for alle elever.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Ledelse av daglig drift i samarbeid med skolens rektor og assisterende rektor.

Herunder:

 • Personalansvar, veiledning av lærere og fagarbeidere, medarbeideroppfølging
 • HMS-arbeid
 • Oppfølging av elevsaker
 • Ledelse av skolens utviklingsarbeid i samarbeid med rektor og assisterende rektor
 • Strategisk planarbeid, resultatanalyse og oppfølging
 • Samarbeid med eksterne organer/tverrfaglig samarbeid- PPT, BUP og barnevern
 • Vikarinnleie og oppfølging av nye vikarer
 • Ansvar for organisering av elever med samisk undervisning
 • Ansvar for oppfølging av GSI
 • Tettere oppfølging av ett av skolens klassetrinn med lærere, elever og foresatte
 • Undervisning

Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen etter nærmere avtale med rektor ut fra skolens samlede behov og kompetanse hos den som tilsettes.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent faglig og pedagogisk utdanning ihht opplæringsloven
 • Undervisningskompetanse for å undervise på ungdomstrinnet
 • Erfaring fra ledelse
 • Gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig

 Relevant formell lederutdanning er ønskelig. Den som tilsettes må evt. være villig til å ta lederutdanning.

 Personlige egenskaper

 • Du er en tydelig og inkluderende leder, som har mot og kraft til å lede
 • Du har evne til å skape god relasjon med elever, foresatte, kolleger og ledelse
 • Du har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team
 • Du må like rollen både som leder og veileder for personalet og elevene
 • Du har godt humør og bidrar til et positivt og godt arbeidsmiljø
 • Du har evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Du tåler høyt arbeidstempo, har god arbeidskapasitet og evne til å prioritere
 • Du kan lytte, reflektere og endre standpunkt
 • Du er pålitelig, strukturert og ryddig i arbeidet

Kvalifiserte søkere vil bli invitert til intervju, ber deg oppgi minst 2 referanser i søknaden.

Vi tilbyr

Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter

Faglig og positivt arbeidsmiljø

Lønnsvilkår

Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet

Kontaktperson for stillingen

Rektor Trine Bukten
Mobil: 48185483
E-post: trine.bukten@vefsn.kommune.no

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 19.05.2024

Shutterstock – Stian Krane

Vefsn kommune har 13 400 innbyggere hvorav ca. 10.000 bor i byen og regionsenteret Mosjøen. Byen er et trivelig service, handels- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6. Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune har store ambisjoner og søker å drive kontinuerlig utviklings- og forbedringsarbeid. Den samlede virksomheten har ca. 1.100 årsverk og er organisert med 20 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Vår visjon er: Et steg foran, som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdiene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement.