Skip to content

Tjenesteleder – Langtidsavdelingen, Vadsø kommune

 • by

Opplysninger om enheten

Vadsø kommune helse, rehabilitering og omsorg (HRO) søker etter tjenesteleder til Langtidsavdelingen som pr i dag omfatter Bo og omsorg, sykehjemmet og Vidjeveien.
Sykehjemmet er nytt fra 2023, med totalt 19 plasser. Bo og omsorg har totalt 34 leiligheter og Vidjeveien bofellesskap har 10 leiligheter. Alle enheter er døgnbemannet, og har tatt i bruk ulike verktøy innenfor velferdsteknolog.

Opplysninger om stillingen

Tjenesteleder skal sikre riktig kapasitet og kvalitet på tjenester innenfor eget tjenesteområde. Gjennom synlighet, kunnskap, ansvarstaking og involvering, forestå god ledelse og inneha tilfredsstillende internkontroll. Aktivt involvere brukere, pårørende og ansatte i oppfølging og videreutvikling av tjenestene. Tilstrebe effektiv- og fremtidsrettet tjenesteproduksjon med fokus på økonomisk kontroll og bærekraft. Utøve samarbeid og samhandling i- og utenfor eget tjenesteområde.
Helsetjenestene er i stadig utvikling, og den som tilsettes må påregne endring i arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for å utøve god ledelse, daglig drift og rapportering
 • overordnet fagansvar
 • personalansvar for samtlige ansatte  
 • budsjett og økonomiansvar 
 • ansvar for Helse, Miljø og Sikkerhet
 • ansvar for Internkontroll
 • oppfølging av brukere, foresatte, pårørende
 • leder etter HTA 3.4.3
 • andre oppgaver etter anmodning fra overordnet nivå

Krav til formalkompetanse:

 • utdanning på høyskole-/universitetsnivå primært innen tjenesteområdet
 • ledererfaring
 • lederutdannelse- eller forplikte seg til å gjennomføre slik utdannelse

Ønsket kompetanse:

 • kunnskap om turnusplanlegging 
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • kjennskap til sentrale kommunale lover som f.eks. forvaltningslov og offentlighetsloven
 • god økonomi- og organisasjonsforståelse

 Personlige egenskaper

 • gode relasjonelle egenskaper.
 • evne til å utvikle og uttrykke integritet preget av målorientering og gjennomføringskraft.
 • evne til å ta initiativ og motivere, samt evne til å lede og gjennomføre utvikling og omstillingsarbeid

 Vi tilbyr

 •  Dekning av flytteutgifter i h.h.t reglement
 •  God pensjonsordning og forsikringsordning
 •  Gjennom tiltaksordningen: gratis barnehage og nedskrivning av studielån, inntil kr 30.000 per år.  Ekstern informasjon om tiltakssonen finnes her.
 •  Sjekk ellers ut hva Vadsø har å by på: www.vds.no

Lønns- og tilsettingsvilkår
Lønn i h.h.t avtale. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid.

Ved tilsetting må politiattest og helseattest for tuberkulose og MRSA fremlegges, jf. Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester § 5-4 og Tuberkuloseforskriften. Merknader på politiattest kan medføre endringer i tilbud om stilling.


Søknad sendes
I søknaden oppgis minimum to referanser.

Søknad sendes inn via Easycruit, lenke ligger i utlysningen. Vitnemål og attester kan lastes opp, evt medbringes til eventuelt intervju.

Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet
om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven.

Kontaktperson for stillingen

Kommunalsjef – Unni Pedersen Stock
Mobil: +47 95742431
E-post: unni.p.stock@vadso.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 26.05.2024

Bilder fra Vadsø kommune: