Skip to content

Lærere – Hov ungdomsskole, Ringerike kommune

 • by

Vi har ledige stillinger ved Hov ungdomsskole fra 01.08.24

Hov ungdomsskole har skoleåret 2024-2025 ca. 310 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn. Til vanlig har vi tre paralleller per årstrinn. Kommende skoleår utvider vi til fire klasser på alle årstrinn og øker derfor bemanningen. Vi flyttet inn i nytt skolebygg i mars 2023 og gleder oss over hvilke nye muligheter ny arealtenkning har for læringsarbeid.
Vi er en mangfoldig byskole, med grense inn til marka – og er stolte over å ha over 40 ulike nasjonaliteter i vårt fellesskap. Skolen har også et særlig tilrettelagt spesialpedagogisk opplæringstilbud for elever i aldersblandede grupper; avdeling Eik. Fellesskapende pedagogikk, arbeid for et inkluderende læringsfellesskap, er overordnet i vårt arbeid og ses i lys av skolens motto Mestring gjennom samarbeid.
Hov ungdomsskole ønsker ansatte som utfører sitt arbeid i tråd med gjeldende styringsdokumenter som Opplæringslov og til enhver tid gjeldende nasjonal læreplan. Det forventes at alle ansatte arbeider ut fra skolens motto Mestring gjennom samarbeid og i tråd med Ringerike kommunes verdigrunnlag; nyskapende, ærlig og respektfull (NÆR).

Vi har ledig:

Fire 100 % faste undervisningsstillinger. 1 årsvikariat (01.08.24-31.07.25) som faglærer i matematikk, naturfag og musikk. Andre fagkombinasjoner kan være mulig.   

Arbeidsoppgaver

For lærerstilling i ordinært skoletilbud: Opplæringsansvar for elever i klasser på 8. og 9. og 10.årstrinn med fag- og undervisningskompetanse i fagene matematikk, naturfag, kroppsøving, norsk, engelsk, fransk, samfunnsfag og KRLE. Alle lærere i faste stillinger må påregne å være kontaktlærer for en klasse. 

Kvalifikasjoner
 • undervisningskompetanse i fag på ungdomstrinnet for lærerstilling
 • god didaktisk kompetanse og refleksjoner rundt pedagogisk arbeid som fører til læring, for lærerstilling
 • kompetanse i arbeid med grunnleggende ferdigheter i alle fag, jf gjeldende læreplan for lærerstilling
 • et tydelig og uttrykt lærings- og elevsyn der eleven settes i sentrum
 • gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • god relasjonskompetanse og en tydelig leder av læringsarbeid i ulike gruppestørrelser
 • gode samarbeidsevner og helhetlig tenkning rundt elevenes læringsmiljø 
Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Herunder vil det legges spesiell vekt på relasjonelle egenskaper, gode 
samarbeidsevner og evne til å tenke fleksibelt innenfor en fast struktur:

 • Du har et tydelig elev- og læringssyn og setter eleven i sentrum.
 • Du er opptatt av kvalitet, er faglig oppdatert og har tydelig fokus på egen læring og utvikling.
 • Du har evne til å tenke tverrfaglig og kommunisere.
 • Du er fleksibel, løsningsorientert og endringsvillig.
 • Du har gode samarbeidsevner og bidrar til et inkluderende arbeidsmiljø.
 • Du er ansvarsbevisst og trives både med selvstendige oppgaver og å jobbe i team.
 • Du har gode formidlings- og gjennomføringsevner.
 • Du er strukturert, systematisk og resultatorientert, og har evne til helhetstenkning.
Vi tilbyr

Lønn etter gjeldende regelverk.

 • gunstige pensjonsbetingelser og medlemskap i Statens Pensjonskasse

Søknad
Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Opplæringslovens § 10-9 før tilsetting. Ringerike kommune plikter
også å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.
 
Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og
funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin
stillingsprosent oppfordres til å søke.
 
Elektronisk søknad skal benyttes.
Attester og vitnemål skannes inn før et eventuelt intervju.
 
Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-soker-du-2/

Kontaktinformasjon

Tone Sandvik, rektor, +47 95966302

Arbeidssted

Hovsmarkveien 44
3515 Hønefoss

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Ringerike kommune

Referansenr.: 4807975671
Stillingsprosent: 100%
Fast, Vikariat
Startdato: 01.08.2024
Sluttdato: 31.07.2025
Søknadsfrist: 14.05.2024

Søk her!

Visste du at Ringerike kommune ligger sentralt i Østlandsområdet, kun en times kjøring fra Oslo? Visste du at med fremtidens byggeplaner av ny vei og bane, så vil reisetiden til hovedstaden reduseres til cirka 20 minutter? Ringerike byr i tillegg på flott natur, historiske steder, landlig idyll, levende by og et rikt kulturliv.  

Se film om Ringerike

Vi er regionens største arbeidsgiver, og vi er svært opptatt av å ta godt vare på våre ansatte. Du som ansatt er vår viktigste ressurs. Kommunens viktigste oppgave er å levere gode tjenester til våre innbyggere og vi er avhengig av deg for at vi skal lykkes med vårt oppdrag. Derfor er vi opptatt av å tiltrekke oss dyktige og kompetente personer innen mange fagområder. Vi ønsker at våre ansatte skal oppleve seg verdsatt og få muligheter til utvikling. 

Les mer om Ringerike kommune som arbeidsgiver

Les mer om  Ringerike kommune