Skip to content

Rektor til Rotnes skole – Nittedal kommune

 • by

Rotnes skole er en tre- og fire parallell barneskole med i overkant av 470 elever. Totalt bidrar over 60 ansatte til elevenes faglige og sosiale læring og utvikling på skole og i SFO. Skolen ligger i et vekstområde og det forventes at elevtallet øker i årene som kommer.
Skolens ledelse består av rektor og tre inspektører.

Vi søker en rektor som er en dyktig relasjonsbygger, som bidrar aktivt til trygg styring og et godt arbeidsmiljø, setter elevene i fokus og er opptatt av et trygt og godt skolemiljø for alle. Skolens visjon er “Sammen skaper vi mestring og læring med hode, hjerte og hender”.

Fellesskapende opplæring, inkludering og relasjonsfokus skal være grunnmuren i skolens utviklingsarbeid. Målet er at Rotnes skole preges av et utviklingsorientert profesjonsfellesskap, inkluderende skolemiljø og faglig og sosialt samarbeid.

Som rektor i Nittedalskolen vil du være en del av kommunens rektorgruppe og jobbe sammen med andre skoleledere i lærende nettverk. Vi har som overordnede vedtatte mål at kommunen skal gi god utdanning og tilby tjenester som bidrar til god helse og livskvalitet.

Arbeidsoppgaver
 • Lede og administrere skolens totale virksomhet i tråd med nasjonale og kommunale føringer slik at det bidrar til økt læringsutbytte for hver enkelt elev
 • Lede og videreutvikle skolens profesjonsfelleskap
 • Lede og motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats til det beste for elevene
 • Lede arbeidet med inkluderende læringskultur som er fellesskapende, ambisiøs og ivaretagende
 • Sikre et trygt og godt skolemiljø som ivaretar elevenes sosiale og faglige læring
 • Sikre at elevenes grunnleggende ferdigheter videreutvikles og har progresjon
 • Sikre et godt samarbeid med medarbeidere, med foresatte og eksterne samarbeidspartnere
 • Sørge for god elevmedvirkning i tett dialog med elevene
 • Sikre et godt arbeidsmiljø sammen med ansatte, elever og skolens lokale grupper og utvalg
 • Sørge for effektivt bruk av digitale løsninger i administrasjonen av skolen
 • Styre skolens økonomi og drift gjennom Framsikt og øvrige digitale systemer
Kvalifikasjoner
 • Skoleledererfaring, fortrinnsvis rektorerfaring
 • Skolelederutdanning eller tilsvarende er ønskelig
 • Strategisk, visjonær og tydelig
 • Solid kunnskap om skoleutvikling 
 • Kunnskap og erfaring med læreplanarbeid, fra plan til praksis
 • God forståelse for og tydelige forventninger til bruk av læringsteknologi som en naturlig del av læringsarbeidet
 • God økonomiforståelse
 • Kan vise til god gjennomføringsevne og resultater
 • Godkjent lærerutdanning og undervisningserfaring
Personlige egenskaper
 • Kommuniserer tydelig og inkluderende med elever, foresatte og ansatte
 • Evner å skape tillitsfulle og trygge relasjoner
 • Er VI-orientert, åpen og lyttende
 • Utpreget samarbeids- og løsningsorientert
 • Er analytisk med evne til å målrettet løse komplekse oppgaver
 • Er fleksibel og nytenkende
 • Prioriterer ledelse sammen med ledergruppa
 • Har godt driv, er positiv og ser muligheter
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
Vi tilbyr
 • Et utviklingsorientert personale
 • En profesjonell og positiv ledergruppe
 • Positive og samarbeidende elever og foresatte
 • Et godt kollegafellesskap preget av åpenhet, humør og samhold
 • Deltagelse i lærende nettverk med andre skoleledere
 • God støtte fra kommunal skolestab
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (Offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. I hht. Opplæringslovens § 10-9 og Barnehagelovens § 19, samt politiregisterloven § 39, kreves det politiattest for å arbeide med barn- og unge. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn og må ikke være eldre enn 3. mnd. I tillegg skal det opplyses om alvorlige volds- og narkotikakriminalitet.  Interne søkere må bruke sin private e-postadresse.

Kontaktinformasjon

Line Tyrdal, Skolesjef, 92207835, line.tyrdal@nittedal.kommune.no
Hilde Gran, Kommunalsjef, 99255377, hilde.gran@nittedal.kommune.no

Arbeidssted

Skolebakken 2
1482 NITTEDAL

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nittedal kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 13.05.2024

Søk stillingen her!

Nittedal kommune har ca. 25.000 innbyggere og ligger 15 minutter fra Sinsenkrysset i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.

Kommunens overordnede styringsmål er at vi skal være klima- og miljøvennlige, ha fokus på livskvalitet hele livet og jobbe med engasjement og samskaping. Det skal være godt å leve i Nittedal!

Våre organisasjonsmål er framtidsrettet og attraktiv. Målene bygger på kommunens verdier som er raushet, redelighet og respekt. Dette gjenspeiler måten vi organiserer tjenestene våre, hvordan vi jobber sammen og hvordan vi møter innbyggerne våre. 

Bli litt mer kjent med Nittedal kommune ved å høre på vår podcast!

Vi er Nittedal på Spotify