Skip to content

Avdelingsleder ved norskavdelingen ved Ålesund voksenopplæring

 • by

Ålesund voksenopplæring har ledig 100 prosent stilling som avdelingsleder, fra 01.08.2024. På grunn av stor økning i antall deltakere, utvider vi fra én til to avdelingsledere ved norskavdelingen. Dersom deltakerantallet på norskavdelingen på sikt går ned, vil 50 prosent av stillingen bli omgjort til undervisning. Det foregår undervisning på skolen 47 uker i året, og vi har undervisning både på dagtid og kveldstid. Ålesund voksenopplæring har i dag 70 ansatte fordelt på norskavdeling, grunnskoleavdeling for voksne og spesialpedagogisk avdeling. Undervisning i norsk og samfunnskunnskap og grunnskolefag foregår i hovedsak på Nørvøy skole i Ålesund sentrum 

Arbeidsoppgåver
 • Delta i skolens lederteam
 • Planlegging og oppfølging av skolens utviklingsarbeid
 • Ledelse og pedagogisk oppfølging av ansatte på avdelingen
 • Personalansvar
 • Planlegge og opprette norskkurs, kurs i samfunnskunnskap, foreldreveiledning mm.
 • Timeplanarbeid og opprettelse av klasser
 • Rekruttering av vikarer
 • Tett samarbeid med Virksomhet Integrering, NAV og andre kommuner som kjøper undervisning av Ålesund voksenopplæring
 • Systemrettet arbeid
Kvalifikasjonar
 • Skolelederutdanning
 • Pedagogisk grunnutdanning
 • Minimum fagkompetanse i norskfaget og norsk som 2. språk
 • Ønskelig med erfaring fra voksenopplæringsfeltet
 • Gode digitale ferdigheter
Personlege eigenskapar
 • Du må kunne kommunisere godt, ha gode lederegenskaper, evne til samarbeid og til å etablere gode relasjoner til ansatte og deltakere.
 • Du må være tydelig og ha høye ambisjoner på skolens vegne.
 • Du må være strukturert og ha høy arbeidskapasitet.
 • Du må være løsningsorientert, engasjert, fleksibel og faglig dyktig
Vi tilbyr
 • Vi tilbyr å delta i et svært velfungerende lederteam, der alle ønsker å spille hverandre gode
 • Vi tilbyr et inkluderende og spennende, dynamisk og engasjernende  arbeidsmiljø, med høy grad av delingskultur og med muligheter for faglig utvikling.
 • Vi tilbyr lønn og betingelser etter faglige kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk.
Kontaktinformasjon

Tatjana Kvisgaard, Rektor, 480 58 316, tatjana.berit.oliv.kvisgaard@alesund.kommune.no

Arbeidsstad

Parkgata 11
6003 ÅLESUND

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Ålesund kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 19.05.2024

Søk her

Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 58.000 innbyggarar. Området rundt byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv. Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 4.500 dyktige og engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig. Visjonen for kommunen er «nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet».

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er Ålesund kommune eit spennande alternativ.