Skip to content

Enhetsleder for Oppvekst og Integrering – Aure kommune

 • by

Spennende og krevende topplederstilling i Aure kommune

Kort oppsummering

Aure kommune har ledig stilling som enhetsleder for Oppvekst og Integrering. Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe, og omfatter ansvar for grunnskole, barnehage, voksenopplæring og flyktningetjeneste. Vi søker deg som har høyere relevant utdanning, solid ledererfaring og personlig egenskaper som gjør deg god med folk. Vi tilbyr en stilling med spennende utfordringer og gode utviklingsmuligheter. Tilsetting etter nærmere avtale. Du søker via lenken i denne annonsen. Søknadsfrist er 26.05.2024.

Nærmere beskrivelse av stillingen

Stillingen som enhetsleder er en spennende og krevende topplederstilling, og inngår i kommunedirektørens strategiske ledergruppe. Som deltaker i kommunedirektørens ledergruppe tilligger et særlig ansvar for å bidra til tverrsektoriell samhandling, helhetlig og strategisk planlegging og utvikling. Lederne i Aure kommune styrer etter en lederplattform med hovedoverskriftene tillit, raushet, inkludering og engasjement.

Enhetsleder Oppvekst og Integrering har ansvar for grunnskole, barnehage, voksenopplæring og flyktningetjeneste, og innehar rollen som skolefaglig ansvarlig i kommuneadministrasjonen, jfr. opplæringsloven § 13-1. Enhetslederen har personalansvar for lederne i skole og barnehage, som har delegert budsjett- og personalansvar. Ledergruppen på oppvekstområdet omfatter også en rådgiver med barnehagefaglig kompetanse.

Se mer informasjon om Oppvekst og integrering på Aure kommune sine nettsider.

Ansvar og oppgaver som hører til stillingen:

 • Bidra aktivt til å videreutvikle kommunen og bygge felles organisasjonskultur
 • Helhetlig og overordnet ledelses- og resultatansvar for personal, fag, plan og utvikling
 • Ansvar for saksbehandling av politiske saker, samt oppfølging av politiske vedtak innenfor eget ansvarsområde
 • Prosjektledelse, tjenesteutvikling og implementering av ny teknologi, herunder digitalisering
 • Eksternt samarbeid med private og offentlige aktører, frivillige lag og organisasjoner
Hvem søker vi etter
 • Du må ha pedagogisk utdanning fra høgskole eller universitet. Annen relevant høyere utdanning kan godkjennes i kombinasjon med realkompetanse innen pedagogikk og erfaring fra skole / barnehage.
 • Det legges vekt på solid erfaring fra strategisk ledernivå, samt dokumenterte resultater fra større og komplekse organisasjoner, fortrinnsvis fra offentlig sektor. Lederutdanning kan veie opp for manglende erfaring.
 • Det er ønskelig med kunnskap / erfaring fra kommuneøkonomi, plan- og utviklingsarbeid og kommunalt lov- og avtaleverk, fortrinnsvis fra oppvekstsektor

Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper som bidrar positivt til samhandling. Med personlige egenskaper legger vi særlig vekt på at du:

 • er en tydelig og strategisk leder som er samlende, synlig og omsorgsfull
 • har evne til å bygge relasjoner og oppnå resultater gjennom involvering og medvirkning
 • har evne å skape forventninger, gi støtte, utvikle og inspirere ledere og medarbeidere
 • har evne til å arbeide målrettet og resultatorientert
 • har god rolleforståelse og evner å utøve godt skjønn både etisk og juridisk
 • har analytiske egenskaper og omstillings- og endringskompetanse
 • har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper
Hva kan vi tilby
 • Spennende utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Store påvirkningsmuligheter i utvikling av organisasjon og tjenestetilbud
 • Et hyggelig og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Lønn og øvrige vilkår etter nærmere avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Ansettelse skjer i tråd med gjeldende lover, avtaler og regelverk
Hvordan søker du på stillingen
 • Du søker digitalt via vårt rekrutteringssystem ved å følge lenken i annonsen
 • Det er ønskelig at det oppgis 2 referanser
 • Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju
 • Søknadsfrist 26.05.2024
Personvern og offentlighet

Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven.

Navn på søkere vil som hovedregel bli offentliggjort. Se offentlighetsloven § 25.

Kontaktperson

Håvard Sagli, kommunedirektør
Mobil 90548495, e-post havard.sagli@aure.kommune.no

Søknadsfrist: 26.05.2024

Søk her!

Aure kommune har ca. 3.500 innbyggere og ligger nord i Møre og Romsdal på grensa til Trøndelag. Kommunen med sin flotte natur med fjell, skog, hav og skjærgård, ligger sentralt plassert som nabokommune til Kristiansund og ca. 2 timers biltur til Trondheim. Vi har et allsidig næringsliv innen primær-, marin-, maritim-, olje/gass-, reiseliv- og handel/servicenæringen, et aktivt idretts- og kulturliv og gode oppvekst- og levekår for både små og store, bl.a. full barnehagedekning. For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside: www.aure.kommune.no

Kommunen er organisert etter tonivåmodellen med rådmann, rådgivere i stab / fellestjenester og 6 linjeledere. Kommunen har utstrakt interkommunalt samarbeid på en rekke fagområder