Skip to content

Lærer barneskole – Smøla barneskole, Smøla kommune

  • by

Søkere vil bli vurdert fortløpende, så ikke vent til søknadsfristen med å søke.

Smøla har en felles barneskole og en felles ungdomsskole for hele kommunen, og disse er samlokalisert i samme bygg. Vi er stolte av skolen, elevene og ansatte. Se gjerne denne videoen fra skolen vår. 
Smøla kommune har 3 – 4 ledige stillinger som lærer i barneskolen, både fast og vikariat.
Det er spesielt behov for undervisningskompetanse i mat og helse, musikk og norsk som andrespråk. Stillingen kan bli tillagt funksjon som kontaktlærer.

Kompetansekrav

  • Godkjent lærerutdanning og undervisningskompetanse i hht gjeldende kompetansekrav.
  • Relevant arbeidserfaring
  • Personlig egnethet og gode samarbeidsegenskaper vektlegges

Det forutsettes at søker behersker godt norsk både skriftlig og muntlig.
Ansatte som tilsettes i skole må framvise politiattest ved ansettelse.

Vi tilbyr

  • En godt utstyrt skole i et moderne bygg
  • Ungt og kreativt arbeidsmiljø
  • Spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Rekrutteringstilskudd kr. 25.000,- ved oppstart i stillingen og kr. 25.000,- etter et års ansettelse. Bindingstid 2 år.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktpersoner:
Liv Rokstad mob: 48063140
Tove N Rokstad mob: +47 93014960

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 20.06.2024

Øykommunen Smøla med sine 2150 innbyggere ligger mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya har en flott skjærgård og kystnatur og et variert kulturliv som gir gode muligheter for en aktiv fritid. Smøla har et variert næringsliv bestående bl.a av havbruk, landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og energiproduksjon (vindkraft).
Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca 250 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass. Det er et godt samarbeid med nabokommuner på en del tjenesteområder.