Skip to content

Avdelingsledere – Hov ungdomsskole, Ringerike kommune

 • by

Vi har avdelingsledere som ønsker seg tilbake til klasserommet, og det medfører at vi har ledig to faste stillinger og ett årsvikariat, som avdelingsleder, fra 01.08.2024.

Hov ungdomsskole har skoleåret 2024-2025 310 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn. Skolen er en forsterket skole og har en aldersblandet særskilt tilrettelagt avdeling med et fulltids spesialpedagogisk opplæringstilbud for rundt 20 elever. Vi flyttet inn i nytt skolebygg i mars 2023 og har læringsarealer som innbyr til ulik pedagogisk praksis som skal sikre varierte arbeidsmetoder. Vi er stolte av å representere rundt 40 nasjonaliteter i skolen vår, et flerkulturelt mangfold som betinger fokus på fellesskapende arbeid på alle nivåer.

Hov ungdomsskole ønsker ansatte som utfører sitt arbeid i tråd med skolens motto “Mestring gjennom samarbeid” og i tråd med Ringerike kommunes verdigrunnlag nyskapende, ærlig og respektfull.

Avdelingslederne inngår som en del av skolens operative ledergruppe, sammen med rektor og avdelingsleder på tilrettelagt avdeling, og skal sørge for nærhet mellom ledelse og daglig drift. Avdelingslederne har ansvar for egen avdeling (årstrinn) når det gjelder daglig drift, personalspørsmål, elevsaker og utviklingsarbeid i henhold til skolens planer. Avdelingslederen må være løsningsorientert, fleksibel, ha erfaring med den skolefaglige driften i avdelingen en skal lede og ha et helhetlig blikk for skolens utfordringer.

Arbeidsoppgaver
 • noe undervisning i egen avdeling
 • forberedelse, gjennomføring og evaluering av undervisning
 • følge opp medarbeidere i deres pedagogiske arbeid med læreplaner, individuelt og i fellesskap
 • oppfølging og veiledning av pedagogisk personale og fagarbeidere som arbeider med elevene
 • løpende kartlegging og underveisvurdering av elevenes faglige og sosiale utvikling
 • samarbeid med skoleeier, ledelse og kolleger i team, faggrupper, arbeidsgrupper med mer
Kvalifikasjoner
 • Du må ha godkjent faglig og pedagogisk utdanning ihht. opplæringsloven for undervisning i grunnskolen.
 • Du må ha kompetanse og/eller erfaring innenfor spesialpedagogikk.
 • Skolelederutdanning er ønskelig og forventet.
 • Det er viktig at du er fortrolig med digitale verktøy og kan bruke dette aktivt i din arbeidshverdag. Skolen bruker både Chrome Book, iPad og PC og arbeider på ulike plattformer.
 • Du må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Personlige egenskaper
 • Du må ha et elevsentrert læringssyn.
 • Du må være trygg i din relasjonskompetanse og være en tydelig klasseleder og personalleder.
 • Du må vise gode samarbeidsevner og ha en helhetlig tenkning rundt elevenes læringsmiljø og de ansattes arbeidsmiljø.
 • Du må ha interesse for og være nysgjerrig på teknologiutvikling i et læringsperspektiv.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • lønn etter gjeldende regelverk 
 • gunstige pensjonsbetingelser med medlemskap i SPK
 • del av en kommune som satser på ledelse

Søknad
Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Opplæringslovens § 10-9 før tilsetting. Ringerike kommune plikter å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de som ber om det (offentleglova § 25). Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerliste, gjøres i det elektroniske søknadsskjemaet. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen.
Elektronisk søknad skal benyttes.        

Kontaktinformasjon

Tone Sandvik, rektor, +47 95966302

Arbeidssted

Hovsmarkveien 44
3515 Hønefoss

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Ringerike kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast, Vikariat
Startdato: 01.08.2024
Sluttdato: 31.07.2025
Søknadsfrist: 23.05.2024

Søk stillingen her!

Visste du at Ringerike kommune ligger sentralt i Østlandsområdet, kun en times kjøring fra Oslo? Visste du at med fremtidens byggeplaner av ny vei og bane, så vil reisetiden til hovedstaden reduseres til cirka 20 minutter? Ringerike byr i tillegg på flott natur, historiske steder, landlig idyll, levende by og et rikt kulturliv.  

Se film om Ringerike

Vi er regionens største arbeidsgiver, og vi er svært opptatt av å ta godt vare på våre ansatte. Du som ansatt er vår viktigste ressurs. Kommunens viktigste oppgave er å levere gode tjenester til våre innbyggere og vi er avhengig av deg for at vi skal lykkes med vårt oppdrag. Derfor er vi opptatt av å tiltrekke oss dyktige og kompetente personer innen mange fagområder. Vi ønsker at våre ansatte skal oppleve seg verdsatt og få muligheter til utvikling. 

Les mer om Ringerike kommune som arbeidsgiver

Les mer om  Ringerike kommune