Skip to content

Tjenesteleder Veg & park – Øvre Eiker kommune

 • by

Seksjon kultur og samfunnsutvikling, teknisk virksomhet, søker tjenesteleder for Veg & park. Vi søker deg som brenner for et attraktivt og levende lokalsamfunn, og som blir motivert av konkrete resultater av jobben du gjør. Du får lede dedikerte og dyktige medarbeidere og får samarbeide tverrfaglig med mange ulike aktører.

Øvre Eiker kommune er en vekstkommune, og en del av bo- og arbeidsmarkedet i Drammensregionen. Kommunen har sterke grendemiljø og by og tettsteder under utvikling. Som vår nye tjenesteleder for Veg & park vil du få anledning til å lede medarbeidere i en kommune i sterk vekst. Du vil involveres i alt fra store og krevende infrastrukturprosjekter for vei og mobilitet, til drift og forvaltning av veiarealer, parker, friområder og skogeiendommer.

Du får også mulighet til å delta i Buskerudbyens arbeid for å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken. Stillingen rapporterer til virksomhetsleder for teknisk, og blir en del av kommunalsjefens ledergruppe.

Arbeidsplassen er på rådhuset i Hokksund, med kort vei til jernbane som bringer deg til Drammen på 16 minutter og Oslo på ca. 45 minutter.

Det er mange utdanninger som kan være relevante, og vi vil gjerne at du selv begrunner hvorfor og hvordan din utdanning er relevant.

Arbeidsoppgaver
 • Lede avdelingen, inkludert økonomi- og personalansvar
 • Saksbehandling
 • Samhandling med øvrige avdelinger og seksjoner, samt delta i Buskerudbysamarbeidet
 • Publikumskontakt
 • Være en del av seksjonens ledergruppe
 • Utvikle tjenesten
Kvalifikasjoner
 • Relevant bachelorutdanning – f eks, ingeniørutdanning, gjerne fag innen kommunalteknikk
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant ledererfaring
 • Gjerne erfaring fra, eller med, offentlig sektor  
 • God digital kompetanse

Du må ha førerkort klasse B og kunne disponere egen bil i tjenesten.

Personlige egenskaper
 • Motiverende lederstil – evne til å utøve ledelse
 • Handlekraftig og i stand til å fatte beslutninger
 • Innovativ og kan bidra til at tjenesten tar i bruk ny teknologi 
 • Strukturert og utviklingsorientert 
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig  

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Svært gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Hyggelige kolleger i et utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Velferdsforening
Kontaktinformasjon

Vegard Knutsen, Konstituert kommunalsjef, +47 91387810, vegard.knutsen@ovre-eiker.kommune.no

Arbeidssted

Stasjonsgata 24
3300 Hokksund

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Øvre Eiker kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 03.06.2024

Kontaktperson for stillingen

Vegard Knutsen – Konstituert kommunalsjef
Mobil: +47 91387810
E-post: vegard.knutsen@ovre-eiker.kommune.no

Søk her!

Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos de ansatte. Øvre Eiker er i utvikling på mange områder, og hos oss jobber folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte og innbyggere tett sammen for å løse utfordringer og se nye muligheter.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.
Øvre Eiker kommune har 20.000 innbyggere og er en virksomhet  med ca 1.200 ansatte. Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker.

Øvre Eiker kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere blir informert og får muligheten til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring.

Følg oss gjerne i sosiale medier! 

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i portalen.

NB! Øvre Eiker kommune ber aldri om din BankID-informasjon i søknadsprosessen.
Blir du bedt om dette, kan det være forsøk på svindel.