Skip to content

Pedagogiske ledere i barnehage – Øvre Eiker kommune

 • by

Er du den pedagogiske lederen som vil komplettere laget i Øvre Eiker? Vi søker deg som vil ha den viktige jobben med å oppfylle barns rettigheter – hver dag! 

Satsningsområder er lek, livsmestring og helse. Barnehagen har fokus på barns lek og jobber aktivt med å skape inspirerende lekemiljø for barna. Sammen med undrende, relasjonskompetente voksne får barnet optimalt miljø å leke, utforske og vokse i. Felles slagord og motto for alle de kommunale barnehagene er “KOM OG LEK”.

Vi har følgende stillinger ledig:

 • Røren barnehage – 2 stillinger 100 % fast fra 01.08.2024
 • Lerberg barnehage – 1 stilling 100 % vikariat 01.08.2024-31.07.2025

Vi tilbyr veiledning av nyutdannede barnehagelærere, felles kompetanseheving i de kommunale barnehagene, en styrer i hver barnehage og fem planleggingsdager i året.

Arbeidsoppgaver
 • Lede faglig utvikling på avdelingen og bidra inn i barnehagens lederteam
 • Lede prosjektarbeid
 • Være en tydelig leder og skape engasjement og samarbeid til barnas beste
 • Utvikle og ivareta et godt og nært foreldresamarbeid
Kvalifikasjoner
 • Barnehagelærerutdanning eller annen utdanning som gir kompetanse som pedagogisk leder
 • Relevant digital kompetanse
 • Ønskelig med erfaring med å utvikle barnehagens ute- og innerom som lek- og læringsarena

Godkjent politiattest.

Personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper
 • “Profesjonell leker” som har fokus på hva som bidrar til livsmestring og god psykisk helse hos barn
 • Opptatt av omsorg og gode relasjoner i alle hverdagssituasjoner
 • Evner å spre din kunnskap og skape engasjement rundt jobben
 • Varm, trygg og ansvarlig – med evne til å skape tillit og bidra til mestringsopplevelser hos barn og medarbeidere
 • Glad i uteliv og ser mulighetene som naturen byr på

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Svært gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Hyggelige kollegaer i et utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • Velferdsforening
Kontaktinformasjon

Silje Hultmark, Styrer Røren barnehage, 45481830
Renate Moen Bjørkøyli, Styrer Lerberg barnehage, 95853269
Nina Sollie, Virksomhetsleder, +47 901 70 130

Arbeidssted

 Hokksund

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Øvre Eiker kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast, Vikariat
Startdato: 01.08.2024
Søknadsfrist: 23.05.2024

Søk stillingene her!

Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos de ansatte. Øvre Eiker er i utvikling på mange områder, og hos oss jobber folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte og innbyggere tett sammen for å løse utfordringer og se nye muligheter.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.
Øvre Eiker kommune har 20.000 innbyggere og er en virksomhet  med ca 1.200 ansatte. Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker.

Øvre Eiker kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere blir informert og får muligheten til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring.

Følg oss gjerne i sosiale medier! 

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i portalen.

NB! Øvre Eiker kommune ber aldri om din BankID-informasjon i søknadsprosessen.
Blir du bedt om dette, kan det være forsøk på svindel.