Skip to content

Enhetsleder for landbrukskontoret i Lillehammer-regionen

 • by

Vi har ledig stilling som enhetsleder for landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Som enhetsleder får du jobbe i det spennende oppgavefeltet mellom aktivt landbruk, miljø og næringsutvikling. Vi ser etter en leder med solid kompetanse og gode lederegenskaper, som kan bidra til å videreutvikle vårt landbrukskontor til å møte fremtidens utfordringer. Som enhetsleder vil du ha helhetsansvar for fag, økonomi og personal, og rapporterer til kommunedirektør v/assisterende kommunedirektør. Du blir en del av ledergruppen bestående av totalt 8 enhetsledere i Gausdal kommune, og deltar gjennom det aktivt i utviklingen av kommuneorganisasjonen.  Gausdal har en tydelig profil med en styrkebasert tilnærming i organisasjonsutvikling og ledelse. Det forventes videre god dialog og samarbeid med de tillitsvalgte og vernetjenesten, i tillegg til eksterne og interne kontaktpunkt. Dine lederegenskaper vil stå sentralt i driften av enheten, hvor det gode arbeidsmiljøet, kombinert med gode resultater, skal videreutvikles. 

Lillehammer-regionen består av kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer. Kommunene har et variert og aktivt landbruk der det satses på utvikling av både tradisjonelle produksjoner og tilleggsnæringer. Regionen har et landareal på over 2200 km2, inkludert store utmarks- og fjellarealer, med stor skognæring, aktivt beitebruk og tradisjonsrik hjorteviltforvaltning. De tre kommunene har et felles landbrukskontor med Gausdal som vertskommune. Kontoret er en enhet for forvaltning, næringsutvikling og veiledning innenfor jordbruk, skogbruk, vilt og utmark, i henhold til delegasjoner gitt av eierkommunene. I tillegg har kontoret en viktig rolle innen beredskap, bærekraft og det grønne skifte i regionen. Kontoret har ti ansatte med høy kompetanse innenfor alle fagområder. Det er opparbeidet et tett samarbeid med ulike aktører innen næringsutvikling, bl.a. Lillehammer-regionen Vekst.

Arbeidsoppgaver

Oppgavene dine er å lede landbrukskontorets arbeid med:

 • Å utøve forvaltningsoppgaver etter særlovene som er underlagt landbrukskontoret, inkludert tilskuddsordninger.
 • Å ivareta landbruksinteressene i kommunenes plan- og utviklingsarbeid.
 • Å drive utadrettet informasjons- og utviklingsarbeid innenfor fagområdene.
 • Å legge til rette for et godt samarbeid med landbruksorganisasjonene og andre relevante næringsaktører i regionen.
 • Å følge opp tiltakene i landbruksplan og næringsplan for Lillehammer-regionen.
 • Som enhetsleder må man påregne å forberede saksfremlegg til og selv delta i politiske møter i de tre eierkommunene.
Kvalifikasjoner
 • Du har relevant utdannelse og erfaring, fortrinnsvis fra masternivå. Søkere med lang relevant erfaring uten høyere utdanning vil også bli vurdert.
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Du har evne til å se sammenhenger mellom eget og andres fagfelt.
 • Du har gode samarbeidsevner både internt og eksternt.
 • Du har kjennskap til og forståelse for offentlig virksomhet, med god rolleforståelse i en politisk styrt organisasjon
 • Du har god kompetanse innen økonomioppfølging og saksbehandling, alternativt evne og vilje til å utvikle slik kompetanse.
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

Som leder:

 • Har du et positivt menneskesyn, og oppleves som åpen og inkluderende.
 • Er du en strategisk, tydelig og synlig leder som jobber systematisk inn mot organisasjonens mål, i samarbeid med dine medarbeidere, kolleger og
 • samarbeidspartnere i de tre kommunene
 • Er du ambisiøs og målrettet på regionens vegne.
 • Er du utviklings- og løsningsorientert, nysgjerrig på teknologiske trender og mulighetene som ligger i digitalisering

Vi tilbyr

 • Spennende, varierte og meningsfylte lederoppgaver.
 • Muligheten til å utvikle landbruket i Lillehammer-regionen.
 • Deltakelse i ledernettverk med fokus på styrkebasert tilnærming, ledelse og utvikling.
 • En fleksibel arbeidshverdag som du har gode muligheter til å påvirke selv
 • Støtte og veiledning når du trenger det.
 • Lederopplæring for nye ledere.
 • Konkurransedyktige betingelser.
Kontaktinformasjon

Jarle Snekkestad, Assisterende kommuendirektør, +47 +4790024620

Arbeidssted

Vestringsvegen 8
2651 ØSTRE GAUSDAL

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Gausdal kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 24.05.2024

Søk stillingen her!

Gausdal kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb i kommunen, uansett alder, kjønn, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.
 Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju. 

Slagordet i kommuneplanens samfunnsdel er: “Sammen får vi det til!” Arbeidsgiverstrategien i Gausdal kommune skal sørge for at ledere og ansatte arbeider i felles retning for å nå kommunens hovedmål: å gi riktige tjenester til rett tid med rett kvalitet.

Nettsted : http://www.gausdal.kommune.no/