Skip to content

Lærer til Vestfossen ungdomsskole – Øvre Eiker kommune

 • by

Har du lyst til å bli bli med på laget vårt på Vestfossen ungdomsskole? 

Vi trenger engasjerte lærere som ønsker å være aktive bidragsytere i elevenes faglige og sosiale utvikling sammen med resten av de ansatte. Du er en lærer som stimulerer den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Du må være faglig oppdatert og gjennom ditt engasjement og dine samarbeidsevner møter du elever, foresatte og ansatte på en positiv og inkluderende måte.

Vi søker etter lærere med kompetanse innenfor naturfag, norsk og musikk. Andre fag kan også være aktuelle.

Vestfossen ungdomsskole ligger sentralt plassert i Vestfossen sentrum, nær tog- og busstasjon. Skolen disponerer både idretts- og svømmehall. Nærhet til skog, vann og idrettsanlegg gir mulighet til gode ute-/turopplevelser.  Vi har 320 elever og 35 ansatte og er en av åtte grunnskoler i Øvre Eiker. Skolen kjennetegnes av et profesjonelt læringsmiljø med dyktige og omsorgsfulle kollegaer. Skolen deltar også i et samarbeidsprosjekt kalt ALLE MED. Hovedmålet i dette arbeidet er å systematisk utvikle inkluderende læringsmiljøer, hvor alle elever opplever trivsel og mestring, og føler tilhørighet til skolen.

Vi har gode støttesystemer i skolen, hvor vi er sammen om oppgavene.

Arbeidsoppgaver
 • Tilrettelegge for undervisning som gir et godt læringsutbytte og opplevelse av mestring 
 • Bidra til et trygt og inkluderende læringsmiljø 
 • Være en aktiv deltaker og bidragsyter i skolens profesjonelle læringsfellesskap 
 • Samarbeide med foresatte, kollegaer og andre faginstanser
Kvalifikasjoner
 • Godkjent undervisningskompetanse for undervisning på 5.-10. trinn
 • Vi er ute etter følgende fag: Naturfag, norsk og musikk., andre fag kan også være aktuelle
 • Gode digitale ferdigheter

Stillingen krever godkjent politiattest

Personlige egenskaper
 • Engasjert og fremoverlent lærer som brenner for å gjøre en forskjell i elevenes liv
 • Aktiv i tverrfaglig samarbeid og være villig til å utforske nye metoder for å fremme elevens trivsel og læring
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Positiv og relasjonsorientert
 • Evne til å arbeide selvstendig og være en god samarbeidspartner på team

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
 • Muligheten til å jobbe i et dedikert team som brenner for å skape et inkluderende skolemiljø
 • Lønn etter avtale
 • Svært gode pensjons- og forsikringsforhold
 • Velferdsforening
Kontaktinformasjon

Line Heegaard Olsen, Rektor Vestfossen ungdomsskole, 99635515, lineheegaard.olsen@ovre-eiker.kommune.no

Arbeidssted

Fossgata 7
3320 Vestfossen

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Øvre Eiker kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.08.2024
Søknadsfrist: 28.05.2024

Søk stillingen her!

Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos de ansatte. Øvre Eiker er i utvikling på mange områder, og hos oss jobber folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte og innbyggere tett sammen for å løse utfordringer og se nye muligheter.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Øvre Eiker kommune har 20.000 innbyggere og er en virksomhet  med ca 1.200 ansatte. Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker.

Øvre Eiker kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere blir informert og får muligheten til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring.

Følg oss gjerne i sosiale medier! 

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i portalen.

NB! Øvre Eiker kommune ber aldri om din BankID-informasjon i søknadsprosessen. Blir du bedt om dette, kan det være forsøk på svindel.