Skip to content

Rektor til Vestfossen ungdomsskole – Øvre Eiker kommune

 • by

Er du en leder som setter elevens læring i sentrum og har evne og vilje til å videreutvikle en lærende organisasjon? Da kan du være den vi ser etter som vår nye rektor ved Vestfossen ungdomsskole. Vi søker deg som kan videreføre og videreutvikle arbeidet med å skape en skole for alle, hvor alle elever har et inkluderende og trygt skolemiljø. En skole der utvikling av det profesjonelle læringsfellesskapet, arbeidsglede og mestring for ansatte er et kjerneområde for å utvikle en god skole for alle.

Øvre Eiker-skolen jobber for at  barn og unge skal oppleve mestring hver dag. Alle barn og unge er ressurser i et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel, lek og læring. De voksne deltar aktivt i profesjonelle læringsfellesskap hvor alle reflekterer over felles verdier, vurderer og videreutvikler sin pedagogiske praksis til barn og unges beste. Kommunen jobber aktivt med å forebygge utenforskap. PPT, familiesenteret og barnevern er aktive samarbeidspartnere ute på hver skole. Vi har tett samarbeid med foresatte rundt elevens læringsutbytte. Det jobbes langsiktig etter kunnskapsbaserte innsatsområder, og det legges stor vekt på å utvikle skolens kollektive læringskultur. 

Vestfossen ungdomsskole ligger sentralt plassert i Vestfossen sentrum, nær tog- og busstasjon. Skolen disponerer både idretts- og svømmehall. Nærhet til skog, vann og idrettsanlegg gir mulighet til gode ute-/turopplevelser. Skolen kjennetegnes av et profesjonelt læringsmiljø med dyktige og omsorgsfulle kollegaer. Vi er opptatt av et trygt og godt læringsmiljø og vektlegger trivsel, både faglig og sosialt.

Skolens ledelse består av to fagledere og rektor. Det er 35 ansatte og ca. 320 elever. Vi tilbyr faglig påfyll og lederutvikling, veiledning av nye rektorer, støttende rektorkollegium og en utviklingsorientert oppvekstsektor.

Arbeidsoppgaver
 • Videreutvikle et trygt, varmt og inkluderende skole- og læringsmiljø
 • Lede og videreutvikle det profesjonelle læringsfelleskapet
 • Ha fokus på elevenes læring, både sosialt og faglig
 • Forvalte skolens ressurser på en strategisk måte
 • Aktiv pådriver for samspill med elever, foreldre, nærmiljø og være en aktiv bidragsyter i skolelederfellesskapet
 • Budsjett – og personalansvar
Kvalifikasjoner
 • Relevant pedagogisk utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • Ønskelig med lederutdanning og ledererfaring fra oppvekstsektoren
 • Erfaring, kompetanse og resultater innenfor pedagogisk utviklingsarbeid
 • Relevant digital kompetanse

Stillingen krever godkjent politiattest.

Personlige egenskaper
 • Gode lederegenskaper: samlende, lyttende, relasjonelle ferdigheter, mestringsorientert ledelsesstil
 • Evne til å gå fra plan til handling, løsningsorientert og proaktiv
 • Evne til analytisk og strategisk tenkning
 • Ambisiøs og engasjert på elevens og skolens vegne
 • Vilje og evne til fornyelse og endring 

Personlig egnethet  vektlegges.

Vi tilbyr
 • En engasjert personalgruppe med høy faglighet 
 • Lønn etter avtale
 • Svært gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Velferdsforening
Kontaktinformasjon

Line Heegaard Olsen, Virksomhetsleder, +47 99635515

Arbeidssted

Fossgata 7
3320 Vestfossen

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Øvre Eiker kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 02.06.2024

Søk stillingen her!

Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos de ansatte. Øvre Eiker er i utvikling på mange områder, og hos oss jobber folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte og innbyggere tett sammen for å løse utfordringer og se nye muligheter.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Øvre Eiker kommune har 20.000 innbyggere og er en virksomhet  med ca 1.200 ansatte. Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker.

Øvre Eiker kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere blir informert og får muligheten til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring.

Følg oss gjerne i sosiale medier! 

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i portalen.

NB! Øvre Eiker kommune ber aldri om din BankID-informasjon i søknadsprosessen. Blir du bedt om dette, kan det være forsøk på svindel.