Skip to content

Samisk informasjons- og språkkonsulent 2.gangs utlysning – Tjeldsund kommune

 • by

Tjeldsund kommune er en del av forvaltningsområde for samisk språk. Vi arbeider for at samisk språk og kultur skal være en naturlig del av vår kommune.

En av våre medarbeidere har gått av med pensjon. Vi har derfor ledig 100 % stilling som samisk informasjons- og språkkonsulent. Dersom du ønsker å bli vår nye medarbeider er du velkommen til å søke. 

Stillingen er plassert i kommunedirektørens stab og har tjenestested på rådhuset på Evenskjer. Du vil samarbeide nært med våre enhetsledere innenfor alle sektorer.

Arbeidsoppgaver
 • Informasjonsarbeid og betjening av henvendelser på samisk for alle tjenesteområder
 • Bidra i utvikling og tilrettelegging for bruk av samisk i kommuneforvaltningen
 • Språkfaglige oppgaver, oversettinger og generell saksbehandling
 • Fremme samisk språk og kultur i samarbeid med samisk rådgiver og enhetene
 • Arbeid med hjemmesiden
 • Andre arbeidsoppgaver som tilligger enheten
Kvalifikasjoner
 • Universitets-/høyskoleutdanning og samisk på minimum grunnfagsnivå i nordsamisk
 • Søkere med samisk som morsmål uten relevant utdanning kan også bli vurdert
 • Erfaring fra informasjons- og formidlingsarbeid
 • God kjennskap til nordsamisk språk og kultur
Personlige egenskaper
 • Et sterkt ønske om å fremme samisk språk og kultur
 • Må kunne arbeide selvstendig og målrettet innenfor sitt saksområde
 • Gode samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på nordsamisk og norsk
Vi tilbyr
 • Lønn ihht. tariff.
 • Ansettelse ihht. gjeldende lover, regler, reglement og tariffavtale
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Allsidige arbeidsoppgaver
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Et godt faglig miljø
 • Fleksible arbeidstidsordninger

Det er gode jobbmuligheter for partner enten i Tjeldsund kommune eller våre nabokommuner Evenes, Harstad og Narvik som ligger 15-60 min kjørevei unna.

Tilsetting i kommunen skjer i henhold til enhver tid gjeldende tariffavtaler, lover og reglement. 

Gyldig politiattest må framlegges før tilsetting.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Tjeldsund kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil søker bli kontaktet på forhånd.

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.

CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Kontaktinformasjon

Bente Solvang, Stabsleder, +47 913 84 292

Arbeidssted

Skånlandsveien 72
9440 Evenskjer

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Tjeldsund kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 31.05.2024

Søk stillingen her!

Tjeldsund kommune har ca. 4.200 innbyggere og er lokalisert mellom Harstad og Narvik. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språk. Kommunesenteret er Evenskjer, ca. 25 minutters kjøretur fra Harstad og ca. 10 minutter kjøretur unna Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.
Rundt oss har vi naturskjønne omgivelser ved Tjeldsundet og har flotte muligheter med friluftsliv både til lands og til vanns.

Tjeldsund kommune legger stor vekt på å kunne legge til rette for gode tjenester til innbyggerne og at kommunen skal nå sine mål både kvalitativt og ha en effektiv ressursutnyttelse.

www.tjeldsund.kommune.no