Skip to content

Avdelingsleder for legevakt – Kristiansund kommune

 • by

Har du lyst å være med å utvikle Kristiansund interkommunale legevakt?

Enhet for legetjenester søker engasjert avdelingsleder til 100 % fast stilling ved Kristiansund og omegn legevakt.

Om enheten

Enhet Legetjenester er en av hjørnesteinene i Kristiansund kommunes helse- og omsorgssektor. Enheten yter viktige helsetjenester som interkommunal legevakt, fastlegeordning, kommunepsykologtjenestene og sykehjemslegetjenestene. Tjenestene er organisert i 4 avdelinger: Kristiansund og Omegn legevakt, Bryggen medisinske senter, Kommunepsykologene og Kommunale legetjenester.

Om avdelingen

Kristiansund og omegn legevakt er en interkommunal legevakt hvor Kristiansund kommune er vertskommmune. Samarbeidende kommuner er Tingvoll, Averøy, Gjemnes, Smøla, Aure og Heim kommune, med et nedslagsfelt på ca. 35 000 innbyggere. Legevakten er lokalisert i nye moderne lokaler på Løkkemyra i Kristiansund. Avdelingen har egen legevaktsoverlege og 14,2 årsverk sykepleiere i turnus 24/7. Avdelingsleder rapporterer til enhetsleder for legetjenester.

Gjennom delegert myndighet fra enhetsleder, har du som avdelingsleder ansvar for avdelingens tjenestetilbud, økonomi- og personalressurser. Vi ønsker å utvikle mestringsorienterte ledere som har fokus på de tre overordnede ansvarsområdene når lederen planlegger, organiserer, leder og følger opp arbeidet. 

Arbeidsområder
 • planlegge, organisere, lede og følge opp avdelingens tjenestetilbud, økonomi- og personalressurser i tråd med gjeldende lov, avtaleverk og politiske vedtak
 • medvirke til utviklings- og forbedringsarbeid for legevakt i tråd med nasjonale føringer 
 • sikre rekruttering, opplæring og kompetanseutvikling for ansatte
 • ansvar for avdelingens arbeidsmiljø- og HMS-arbeid, avviksbehandling og kvalitetsutvikling
 • turnusplanlegging
 • samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere
Kvalifikasjonskrav
 • norsk autorisasjon som sykepleier
 • bred klinisk erfaring fra fagområdet/akuttmedisin
 • lederutdanning og/eller relevant erfaring som leder
 • god norsk formidlingsevne muntlig og skriftlig
 • gode digitale ferdigheter
 • budsjett- og økonomiforståelse
Ønskede kvalifikasjoner
 • erfaring med arbeidstidsplanlegging og turnus
 • kjennskap til fag-/tjenesteområdet legevakt
 • ledererfaring fra offentlig sektor
 • kjennskap til kommunehelsetjenesten
Vi søker deg som
 • har interesse for akuttmedisin 
 • har sterk motivasjon og evne til å håndtere drift av en kompleks avdeling
 • er stødig og beslutningsdyktig i krevende situasjoner
 • er en god motivator og pådriver for et trygt og positivt arbeidsmiljø
 • jobber strukturert, løsningsorientert og målrettet 
 • innehar gode samarbeidsevner 
Vi tilbyr

Som avdelingsleder ved legevakten vil du få en utfordrende og spennende stilling med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Du vil få en aktiv og stimulerende arbeidshverdag med engasjerte og dyktige kollegaer. Du vil du bli en del av enhetens ledergruppe og få en sentral rolle i utviklings- og forbedringsarbeidet ved enheten. 

 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retningslinjer
 • konkurransedyktige betingelser
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP  
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Kontaktperson for stillingen

Gunn Anita Gjøvik – Enhetsleder
Mobil: +47 92 48 51 33
E-post: gunn.anita.gjovik@kristiansund.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 20.05.2024

Om arbeidsgiveren

Ytterst mot storhavet ligger sjarmerende Kristiansund. En moderne by der bybildet farges av et rikt kulturliv, nye næringer og ramsalt historie. Kristiansund har 25.000 trivelige innbyggere og en urban bykjerne. Her er det råere og friskere, men samtidig varmere mellom mennesker. Vi har aktive og inkluderende sports- og musikkmiljøer, internasjonal fotofestival og en myriade av andre aktiviteter. Fantastisk natur både til sjøs og til fjells gir muligheter for et aktivt og variert friluftsliv. Kommunen har utviklingsorienterte skoler og barnehager med nasjonale topplasseringer, flotte idretts- og friluftslivsanlegg samt et spennende, engasjerende og relevant næringsliv. Med fly er du på Gardermoen i løpet av 45 minutter, og i Trondheim på 3,5 time med hurtigbåt.