Skip to content

Ledige stillinger i Rendalen kommune

  • by

Kulturskolelærer – 80% fast stilling – Rendalen kommune

Ernæringskokk – 100% vikariat – Rendalen kommune

Sommervikarer Helse Omsorg 2024

Miljøterapeut – 1 års vikariat – Rendalen kommune

Rendalen kommune

Rendalen kommune ligger i Innlandet fylke og er en del av Fjellregionen. Kommunen har omlag 1 800 innbyggere og er en av de største kommunene i Sør-Norge med sine 3178 kvadratkilometer. Rendalen har et levende bygdesamfunn med rike tradisjoner og mye kultur. Utmarka i kommunen brukes mye av rendøler og andre, og det er usedvanlig rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.