Skip to content

Kulturskolelærer – 80% fast stilling – Rendalen kommune

  • by

Om enheten:
Skoler, barnehage og kulturskolen er organisert i en felles sektor, Oppvekst. Det innebærer tidlig innsats, helhetlig tenkning på tvers av aldersgruppene, felles satsningsområder og fornuftig ressursforvaltning. Skole og barnehage deltar i interkommunalt samarbeid i Nord-Østerdal. Kulturskolen deltar i interkommunalt samarbeid med Stor – Elvdal og Engerdal. Ansatte får gode muligheter til faglig utvikling og videreutdanning.

Kulturskolen:
Kulturskolens tilbud er primært rettet mot barn og unge. Voksne er også velkomne til å søke. Kulturskolens tilbud er variert med både individuelle – og gruppetilbud. Kulturskolen selger tjenester til det frivillige kulturlivet.
Rendalen kulturskole er lagt inn under virksomheten oppvekst. Det er 3 ansatte ved skolen. Rendalen kulturskole har et godt arbeidsmiljø. De ansatte er både nytenkende, engasjerte og har godt humør.

Stillingsbeskrivelse/arbeidsoppgaver:
Stillingen består av undervisning i musikkfag/instrumentalopplæring i kulturskolen i Rendalen og trolig også i flere nabokommuner. Andre arbeidsoppgaver som kan være aktuelle, er musikkundervisning i grunnskole, dirigentoppgaver i skolekorps/aspirantkorps, samt administrative oppgaver.

Krav til kvalifikasjoner:
Det er ønskelig med utdanning innen musikkpedagogikk/dirigering og/ eller erfaring innen samme område

Særskilte krav til stillingen:
De som tilsettes må legge fram godkjent politiattest før tiltredelse (§ 10-9 i opplæringsloven).
Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:
Evne til å arbeide selvstendig
Evne til samarbeid
Personlig engasjement
Viser initiativ, humor og arbeidsglede
Setter elevene i sentrum
God relasjonskompetanse
Løsningsorientert
Engasjement overfor Rendalens kulturliv og tradisjoner
Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt ved ansettelsen

Vi tilbyr:
Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver på et viktig område for kommunen.
Et godt oppvekstmiljø med god kapasitet og kvalitet.
Et arbeidsmiljø som er preget av samarbeid, utvikling og glede.
Lønn etter avtale.
Behjelpelig med å skaffe bolig.
Gode pensjons- og forsikringsvilkår.

Rendalen kommune har som hovedregel at stillingssøkere skal være offentlige, jf Offentlighetslovens § 25. Dersom navnet ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes.

Kontaktperson for stillingen

Øystein Viken, kulturskolerektor
Tlf: +47 913 93 653 +47 62 46 85 00
E-post: oystein.viken@rendalen.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 02.06.2024

Rendalen kommune

Rendalen kommune ligger i Innlandet fylke og er en del av Fjellregionen. Kommunen har omlag 1 800 innbyggere og er en av de største kommunene i Sør-Norge med sine 3178 kvadratkilometer. Rendalen har et levende bygdesamfunn med rike tradisjoner og mye kultur. Utmarka i kommunen brukes mye av rendøler og andre, og det er usedvanlig rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.